Side 2: Info
Side 3: Vejledning
Side 4: Links

kirke kirkebryllup dåb
Side 2: Info
Side 3: Vejledning
Side 4: Links

kirke kirkebryllup dåb

kirke, kirkebryllup og dåb

Læs om kirker, kirkebryllupper og dåb i kirken

Kirken, den norske regerings officielle kirke, er reguleret af lov om den norske kirke i 7 Juni 1996 (kirke lov). Kirken er en luthersk statskirke, på grundlag af folketællingen og medlemskab af andre trosretninger regner man med, at omkring 86% af befolkningen er i Kirken (2003).
Medlem af den norske kirke bliver man ved dåben. I 2003 ca. 78% af dem er født i Norge døbt ind i den norske kirke. Du skal være bosiddende i Norge eller være norsk statsborger i udlandet for at bevare medlemskabet. Folk, der flytter til Norge kan deltage, hvis de er døbt i deres hjemland. Medlemskab i den norske kirke registreres i de enkelte menigheder. Fra 1993 kirkebøger indsamlet oplysninger om medlemskab i det nationale register. Man kan ikke samtidig være medlem af Den norske Kirke og en anden tro. Den norske kirke er organiseret i en dobbelt struktur. På den ene side har en såkaldt Rådets struktur, på den anden side en civil struktur . Rådets struktur er forankret i det kirkelige demokrati og repræsenterer Kirken som folkekirken. Denne struktur er hovedsageligt bygget i 1900-tallet. Civil struktur er baseret på de gejstlige og kongens ret til at udpege deres officielle både i regeringen og i kirken. Det bruger stadig ofte embedsperiode struktur, selv om det er nu kun et lille antal præstelige positioner (biskopper og dekaner), som er kontorer med udnævnelsen af minister. Rådets struktur og civile struktur overlap af gejstlige på den ene side, er godt repræsenteret i Rådets forskellige instanser, mens Rådets organer på den anden side har været en støt udvidet myndighed for udnævnelsen af præster, alle præster undtagen dekaner og biskopper udpeget nu ved at bispedømmer.

I april 2008 underskrev den tværpolitisk kompromis i Parlamentet at ændre statskirken systemet i Norge. Aftalen fastlægger en sådan afkald på retten til udnævnelsen af biskopper og dekaner overført til kirkelige organer efter at der i perioden 2009-11 er implementeret demokrati reformer i kirken. Se også statskirke .

Hjørnestenen i kirkens organisationens kirker . Hvert sogn har sin menighedsråd , vælges hvert fjerde år blandt kirkens medlemmer. Sognepræsten eller en anden præst i sognet er altid et medlem af menighedsrådet. Et problem i menigheden legitimitet regeringer har mange steder været, at valgdeltagelsen ved menighedens valg har været meget lav. Menighedsrådet kan kalde kirkens medlemmer til at kirken møde , når vigtige sager at diskutere. De fleste kirker har også deres egen præst. Store kirker kan have flere præster, mens der i tyndt befolkede områder kan være flere sogne betjenes af én præst.

Næste niveau i den kirkelige organisation er sognet , som normalt følger kommunegrænser. Hvert sogn har et kirkeråd . De kirkeråd, repræsentanter fra begge menighedsråd, fra de gejstlige og fra kommunen. Kirke Råd er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af kirker og kirkegårde.

Bispedømmer , hvis øverste repræsentative organ deres egen stiftsrådet. En stiftsrådet er 5-6 medicinske repræsentanter og to præster. Udover ansættelsesmyndigheden præster, også stiftsrådet større økonomiske magter i dispositionen af kirkens budgetter. Top kirkelige leder af bispedømmet biskop.

På nationalt plan, repræsenterede den norske kirke på den ene side af synoden og kirkeråd , på den anden side af bispekonference. Bishops samledes normalt en gang om året og drøfter og kommenterer de aktuelle kirkelige og teologiske spørgsmål. Henvist som leder af biskopper møde roterer mellem biskopper for en anciennitet princip. Rådet består af alle medlemmer af nationens stiftsrådet og fem andre medlemmer. Også synode samledes normalt en gang om året. Som udøvende organ for aktualitetsprogrammer vælger en Presbytery synode, som også omfatter repræsentanter fra alle bispedømmer. Udover den valgte Nationale Råd har også en betydelig administrativ personale. Synode også vælge en særlig økumenisk koncil , som vil være ansvarlig for de igangværende internationale kirkelige anliggender. Også denne Rådet har en central administrativt personale. Endelig den norske kirke en separat Sami Kirke, hvor fem af de valgte medlemmer af General synode. Synode har dekreteret, at biskopper mødets leder har forrang kirkemøde leder i repræsentative sammenhænge.

Statskirke-system

Statskirke systemet er forankret i forfatningen, § 2, hvori det hedder, at statens offentlige religion bør være den evangelisk -lutherske. Efter forfatningen kongen leder af den norske kirke, mens Parlamentet er den øverste lovgivende organ. I praksis præst (skal mindst halvdelen af de tilstedeværende ministre være medlemmer af den norske kirke), som udøver regeringskontrol af kirken, og Ministeriet for Uddannelse og Forskning, der har det administrative ansvar. Parlamentet godkender kirkelige love og vedtager rammer for kirkens budgetter, mens regeringen, herunder udnævnelse biskopper og dekaner og beslutter at undervise spørgsmål service sager og beskæftigelse spørgsmål.

Til hjælp i vurderingen af, hvor grænserne skal drages for det skal anvendes på evangelisk-lutherske lære, besluttede regeringen i 1987 (efter oplevelsen med Hognestad sagen), at det ville udpeger et særligt udvalg til at lære den norske kirke. Tribunal består af biskopper, fem teologiske eksperter og fire spillekort medlemmer, der vælges af generalforsamlingen synode.

Spørgsmålet om statskirke systemet har længe været kontroversiel i Norge. Det er for nylig blevet undersøgt af kirken udnævnt udvalg under ledelse af Trond Bakkevik i 2002 ( den samme kirke - ny ordning ), og fra de af regeringen udnævnte udvalg ledet af Kåre Gjønnes i 2006 ( stat og det norske kirke ).

På statskirke systemet er blevet fra religiøse myndigheder hævdede, at udviklingen af Kirkens Rådets struktur, især gennemførelse af synoden som en vigtig central demokratisk kirkelige ledelsesorgan kirken gjorde klar til at stå på sin egen, uden regeringens tilsyn. Mange mente også, at en sådan ændring ville være ønskelig, eftersom regeringen ikke længere har myndighed til at underkende de præferencer og beslutninger på de valgte kirkeorgler. Udnævnelsen af biskopper har i denne henseende været et særligt relevante tvister. Desuden har mange uden den norske kirke betød, at statskirken bør afskaffes, således at den norske kirke vil sidestilles med andre religiøse og filosofiske.

 

Forsvaret af Kirken, dog stadig betydelig støtte. Fra dette websted, vil vi gerne understrege, at da den demokratiske valg grundlag for Kirken Råd strukturen er så svag, og siden rekruttering til biskoppelige positioner er så smalle, at regeringen og parlamentet har en vigtig funktion i at støtte og beskytte den norske kirke som en sand national kirke og ikke bare en kirke for en aktiv kristen minoritet .

Baseret på indstillingerne Bakkevik udvalget og Gjønnes Kommissionen blev i april 2008 underskrevet en tværpolitisk enighed i Europa-Parlamentet på omfattende ændringer i forholdet mellem kirke og stat i Norge. Aftalen er beskrevet i et særskilt dokument, der har modtaget støtte fra alle Folketingets partier. Den ledsages af en rapport (Rapport nr.. Nr. 17 (2007-08), Staten og Den norske kirke). Hovedpunkterne i aftalen er, at bestemmelserne i forfatningen af kirkelige minister ophævet, og at den myndighed til at udnævne biskopper og dekaner overført fra regeringen til kirkelige organer, synode eller stiftsrådet. Forudsætningen for en sådan forfatningsændring kan vedtages endeligt i en anden del af den parlamentariske periode 2009-13 er, at kirken i forvejen (i perioden 2009-11) har gennemført demokratiske reformer i valget af kirkens organer. Afregning fra april 2008 var også betyder, at forfatningen § 2, hvis statsreligion er erstattet med et nyt verdiprargraf som følger: Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv. Denne forfatning skal sikre demokrati, IC staten og human rights.

Forliget indebærer, at den norske kirke fortsatte med at have en særlig relevans i forfatningen af ??en ny § 16: All Indvaanere of Riget have fri røg Practice. Den norske Kirke, en evangelisk-lutherske kirke, forbliver Norges nationale kirke og understøttes som sådan of State. Yderligere bestemmelser om sin ordning fastsættes i loven. Alt religion eller tro forening skal understøttes på alle Line. Det antages, at kirkens finanser fortsatte meget som i dag, dels fordi præster at forblive tjenestemænd.

Højmesseordningen

En ordning for børnegudstjeneste på højmessens plads

Dåb

Bryllup

Nadver i hjemmet

Skriftemål

Konfirmation

Vielse

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Begravelse

Jordpåkastelse

Urnenedsættelse

Præsteordination

Kirkeindvielse

Indsættelse af præst, provst og biskop

Abild Kirke, Tønder

Absalons Kirke, Vesterbro

Abildgård Kirke, Frederikshavn

Adelby Kirke, Slesvig

Adsbøl Kirke, Åbenrå

Adslev Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Adventskirken, Valby-Vanløse

Agedrup Kirke, Hjallese

Agerbæk Kirke, Skads

Agerskov Kirke, Tørninglen

Agersted Kirke, Sæby

Agersø Kirke, Skælskør

Agerø Kirke, Morsø

Agger Kirke, Sydthy

Aggersborg Kirke, Vesthimmerlands

Agri Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Aidt Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Ajstrup Kirke, Aalborg Nordre

Akrar-Lopra Kirkje (Suderø), Færøerne

Akuliaruseq Skolekapel (Nanortalik), Sydgrønland

Akunnaaq (Egedesminde/Aasiaat), Nordgrønland

Albæk Kirke, Mariager-Nørhald

Albæk Kirke, Sæby

Albøge Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Alderslyst Kirke, Silkeborg-Ry

Allehelgens Kirke, Amagerbro

Aller Kirke, Vojens-Christiansfeld

Allerslev Kirke, Lejre

Allerslev Kirke, Stege-Vordingborg

Allerup Kirke, Hjallese

Alleshave Kirke, Ods og Skippinge

Allested Kirke, Fåborg

Allesø Kirke, Hjallese

Allindemagle Kirke, Ringsted-Sorø

Alling Kirke, Silkeborg-Ry

Allinge Kirke, Bornholm Vestre

Almind Kirke, Ikast

Almind Kirke, Kolding

Alrø Kirke, Skanderborg

Als Kirke, Hadsund

Alslev Kirke, Tryggevælde

Alslev Kirke, Varde

Alsted Kirke, Morsø

Alsted Kirke, Ringsted-Sorø

Alstrup Kirke, Vesthimmerlands

Alstrup Kirke, Brønderslev

Alsønderup Kirke, Hillerød

Ammassalik (Ammassalik), Midtgrønland

Amtshospitalets Kirke, Ods og Skippinge

Andefjord Kirkje (Sjógv), Færøerne

Andst Kirke, Malt

Anholt Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Anna Kirke, Nørrebro

Annisse Kirke, Frederiksværk

Ans Kirke, Ikast

Ansager Kirke, Varde

Ansgar Danish Lutheran Church (Edmonton, Canada), Udlandet

Ansgars Kirke, Odense Skt Knuds

Ansgar Kirke (Flensborg), Slesvig

Ansgar Kirke, Slesvig

Ansgars Kirken, Aalborg Budolfi

Ansgarkirken, Høje Tåstrup

Ansgarkirken, Bispebjerg-Brønshøj

Ansgarkirken, Morsø

Antvorskov Kirke (Slagelse), Slagelse-Korsør

Apostelkirken, Vesterbro

Arden Kirke, Hadsund

Argir Kirkje (Sydstrømø), Færøerne

Arnafjørdur Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Arnborg Kirke, Herning

Arninge Kirke, Lolland Søndre

Arnæs Kirkesal, Slesvig

Arrild Kirke, Tørninglen

Arsuk (Frederikshåb/Paamiut), Sydgrønland

Arup Kirke, Thisted

As Kirke, Hedensted

Asdal Kirke, Hjørring

Asferg Kirke, Hobro-Purhus

Askov Kirke, Malt

Askø Kirke, Maribo

Asmild Kirke, Viborg Dom

Asminderød Kirke, Fredensborg

Asnæs Kirke, Ods og Skippinge

Asp Kirke, Holstebro

Asperup Kirke, Middelfart

Assens Kirke (Falslev), Mariager-Nørhald

Asserballe Kirke, Sønderborg

Assing Kirke, Herning

Astrup Kirke, Hadsund

Astrup Kirke, Frederikshavn

Astrup Kirke, Århus Søndre

Aså Kirke, Sæby

Atammik (Sukkertoppen/Manitsoq), Midtgrønland

Attu (Kangaatsiaq), Nordgrønland

Augustenborg Slotskirke, Sønderborg

Aulum Kirke, Aulum

Aunede Kirke, Lolland Søndre

Auning Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Aunslev Kirke, Nyborg

Aunsø Gamle Kirke, Ods og Skippinge

Aunsø Kirke, Ods og Skippinge

Avderød Kirkesal, Frederiksværk

Avderød Kirkesal, Holmens

Avedøre Kirke, Hvidovre

Aventoft Kirke, Slesvig

Avernakø Kirke, Fåborg

Aversi Kirke, Næstved

Badskær Kirke (Hørby), Sæby

Bagenkop Kirke, Langeland

Bagsværd Kirke, Gladsaxe-Herlev

Bakkebo Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Bakkendrup Kirke, Kalundborg

Balle Kirke, Silkeborg-Ry

Balle Valgmenighedskirke, Vejle

Ballerup Kirke, Ballerup-Værløse

Balling Kirke, Salling

Ballum Kirke, Tønder

Balslev Kirke, Middelfart

Bandholm Kirke, Maribo

Bangsbostrand Kirke, Frederikshavn

Barløse Kirke, Assens

Barrit Kirke, Hedensted

Baunekirken (Tjørring), Herning

Bavelse Kirke, Næstved

Bavnehøj Kirke, Vesterbro

Beder Kirke, Århus Søndre

Bederslev Kirke, Bogense

Bedsted Kirke, Tønder

Bedsted Kirke, Sydthy

Bejsnap Kirke, Varde

Bejstrup Kirke, Hanherred

Beldringe Kirke, Stege-Vordingborg

Bellahøj Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Bellinge Kirke, Hjallese

Benløse Kirke, Ringsted-Sorø

Bering Valgmenighedskirke, Århus Søndre

Besser Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Betaniakirken, Kalundborg

Bethlehemskirken, Nørrebro

Bethlehemskirken, Kalundborg

Bethlehemskirken (Kerteminde-Dalby Valgmenighed), Kerteminde

Bevtoft Kirke, Tørninglen

Biersted Kirke, Aalborg Nordre

Bigum Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Billum Kirke, Varde

Billund Kirke (Grene), Brande-Grene

Binderup Kirke, Sydvesthimmerlands

Bindslev Kirke, Hjørring

Birkelund Kirke, Glostrup

Birkende Kirke, Kerteminde

Birkerød Kirke, Fredensborg

Birket Kirke, Lolland Nørre

Birkholm Kirkesal, Gladsaxe-Herlev

Bislev Kirke, Støvring

Bispebjerg Hospitalskirke, Bispebjerg-Brønshøj

Bistrup Kirke, Fredensborg

Bistrup Kirke, Hjørring

Bjerager Kirke, Skanderborg-Odder

Bjergby Kirke, Hjørring

Bjergby Kirke, Morsø

Bjergsted Kirke, Ods og Skippinge

Bjernede Rundkirke, Ringsted-Sorø

Bjerning Kirke, Haderslev Dom

Bjerre Kirke, Hedensted

Bjerring Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Bjerringbro Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Bjerringbro Kirkesal, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Bjolderup Kirke, Åbenrå

Bjæverskov Kirke, Lejre

Blegdamsvejens Fængsels Kirkesal, Vesterbro

Blegind Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Blenstrup Kirke, Hadsund

Blidstrup Kirke, Morsø

Blistrup Kirke, Frederiksværk

Blovstrød Kirke, Hillerød

Blære Kirke, Vesthimmerlands

Blågårds Kirke, Nørrebro

Blåhøj Kirke, Brande-Grene

Boddum Kirke, Sydthy

Boeslunde Kirke, Skælskør

Bogø Kirke, Stege-Vordingborg

Boholte Kirke, Køge

Bolbro Kirke, Odense Skt Knuds

Borbjerg Kirke, Holstebro

Bording Kirke, Ikast

Borre Kirke, Stege-Vordingborg

Borum Kirke, Århus Vestre

Borup Kirke, Randers-Hadsten

Borup Kirke, Lejre

Bov Kirke, Åbenrå

Bovense Kirke, Nyborg

Bovlund Frimenighedskirke, Tørninglen

Brabrand Kirke, Århus Vestre

Brahetrolleborg Kirke, Fåborg

Bramdrup Kirke, Kolding

Brande Kirke, Brande-Grene

Brande Kirke (Them), Them-Nørre Snede-Brædstrup

Branderslev Kirke, Lolland Nørre

Branderup Kirke, Tørninglen

Brandstrup Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Brarup Kirke, Falster Vestre

Bredballe Kirke, Vejle

Brede Kirke, Tønder

Bredsted Kirkesal, Slesvig

Bredsten Kirke, Vejle

Bredstrup Kirke, Fredericia

Bregnet Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Bregninge Kirke, Ods og Skippinge

Bregninge Kirke, Lolland Østre

Bregninge Kirke, Svendborg

Bregninge Kirke, Ærø

Brejning Kirke (Gaurslund), Fredericia

Brejning Kirke, Skjern

Brenderup Kirke, Middelfart

Bringstrup Kirke, Ringsted-Sorø

Broager Kirke, Sønderborg

Broholm Kirke, Fåborg

Bromme Kirke, Ringsted-Sorø

Brorsons Kirke, Nørrebro

Brorstrup Kirke, Sydvesthimmerlands

Brovst Kirke, Hanherred

Brudager Kirke, Nyborg

Brylle Kirke, Fåborg

Bryndum Kirke, Skads

Bryrup Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Brædstrup Kirke (Ring), Them-Nørre Snede-Brædstrup

Brændekilde Kirke, Hjallese

Brændkjærkirken, Kolding

Brøndby Strand Kirke, Glostrup

Brøndbyvester Kirke, Glostrup

Brøndbyøster Kirke, Glostrup

Brønderslev Gamle Kirke, Brønderslev

Brønderslev Kirke, Brønderslev

Brøndum Kirke, Salling

Brøns Kirke, Tørninglen

Brønshøj Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Brørup Kirke, Malt

Bråby Kirke, Ringsted-Sorø

Buddinge Kirke, Gladsaxe-Herlev

Buderup Ødekirke, Støvring

Budolfi Kirke, Aalborg Budolfi

Buerup Kirke, Kalundborg

Bur Kirke, Ringkøbing

Burkal Kirke, Tønder

Bursø Kirke, Maribo

Butterup Kirke, Holbæk

Bylderup Kirke, Tønder

Byrum Kirke, Frederikshavn

Bække Kirke, Malt

Bælum Kirke, Hadsund

Bølling Kirke, Skjern

Bønhúsid i Øravik (Suderø), Færøerne

Børglum Kirke, Brønderslev

Børglum Klosterkirke, Brønderslev

Børsmose Kirke, Varde

Bøstrup Kirke, Langeland

Bøvling Kirke, Lemvig

Bøvling Valgmenighedskirke, Lemvig

Bøvr Kirkje (Vågø), Færøerne

Bågø Kirke, Assens

Bårse Kirke, Stege-Vordingborg

Christians Kirke, Amagerbro

Christians Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Christiansborg Slotskirke, Holmens

Christiansfeld Kirke, Vojens-Christiansfeld

Christianshede Kirke, Ikast

Christianshåb, Paviap Oqaluffia, Pavias, Pavias (Christianshåb/Qasigiannguit), Nordgrønland

Christianskirken, Fredericia

Christianskirken, Kongens Lyngby

Christianskirken, Sønderborg

Christianskirken (Berlin), Tyskland

Christiansø Kirke, Bornholm Østre

Claushavn, Ilimanaq (Jakobshavn), Nordgrønland

Congregacion Protestante de Tandil (Tandil), Argentina

Dalby Kirke, Kerteminde

Dalby Kirke, Kolding

Dalby Kirke, Tryggevælde

Dalbyneder Kirke, Mariager-Nørhald

Dalbyover Kirke, Mariager-Nørhald

Daler Kirke, Tønder

Dall Kirke, Aalborg Søndre

Dallerup Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Dals Kirkje (Sandø), Færøerne

Dalum Kirke, Hjallese

Damsholte Kirke, Stege-Vordingborg

Danish Church in Sydney (Sydney) Australien

Danish Lutheran Church (Calgary), Canada

Danish Lutheran Church of The Niagara Peninsula (Grimsby), Canada

Danish Lutheran Church (Toronto), Canada

Danish Lutheran Church (Vancouver), Canada

Danish Room (Hong Kong), Holmens

Dansk Sømandskirke (Antverpen, Belgien), Holmens

Dansk Sømandskirke (Gøteborg, Sverige), Holmens

Dansk Sømandskirke (Hamborg, Tyskland), Holmens

Dansk Sømandskirke (New York, USA), Holmens

Dansk Sømandskirke (Rotterdam, Holland), Holmens

Dansk Sømandskirke (Singapore), Holmens

Dansk-Norsk Kirke / Eglise Danoise et Norvégienne (Nice), Frankrig

Dannemare Kirke, Lolland Søndre

Darum Kirke, Ribe Dom

Daugbjerg Kirke, Skive-Fjends

Daugård Kirke, Hedensted

Davidskirken, Østerbro

Davinde Kirke, Hjallese

De døves Kirke, Frederiksberg

De Gamles By´s Kirke, Nørrebro

Dedsbøl Kirke, Slesvig

Dejbjerg Kirke, Skjern

Den danske kirke (Luxembourg), Luxembourg

Diernæs Kirke, Fåborg

Diskofjord, Kangerluk Skolekapel (Godhavn/Qeqertarsuaq), Nordgrønland

Dokkedal Kirke (Mou), Støvring

Dollerup Kirke, Viborg Dom

Dommerby Kirke, Skive-Fjends

Dorf Kirke, Sæby

Dover Kirke, Silkeborg-Ry

Dragsholm Slotskirke, Ods og Skippinge

Dragstrup Kirke, Morsø

Dragør Kirke, Amagerland

Drejø Kirke, Svendborg

Dreslette Kirke, Assens

Drigstrup Kirke, Kerteminde

Dronningborg Kirke, Randers-Hadsten

Dronninglund Kirke, Sæby

Drøsselbjerg Kirke, Kalundborg

Dråby Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Draaby Kirke, Frederikssund

Durup Kirke, Sydvesthimmerlands

Durup Kirke, Salling

Dybe Kirke, Lemvig

Dybbøl Kirke, Sønderborg

Dybkær Sognegård, Silkeborg-Ry

Dyrup Kirke, Hjallese

Dyssegårdskirken, Gentofte

Dølby Kirke, Skive-Fjends

Døllefjelde Kirke, Lolland Østre

Døstrup Kirke, Hobro-Purhus

Døstrup Kirke, Tørninglen

Dåstrup Kirke, Køge

Ebdrup Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Ebeltoft Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Egebjerg Kirke, Ods og Skippinge

Egebæksvang Kirke, Helsingør

Egedal Kirke (Karlebo), Fredensborg

Egedes, Aassiaat (Egedesminde/Aassiaat), Nordgrønland

Egen Kirke, Sønderborg

Egens Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Egense Kirke, Svendborg

Egeris Kirke, Skive-Fjends

Egernførde Danske Kirke, Slesvig

Egernsund Kirke, Sønderborg

Egeskov Kirke (Vejlby), Fredericia

Eggeslevmagle Kirke, Skælskør

Eglise Botanique Kirke (Bruxelles), Belgien

Egtved Kirke, Vejle

Egvad Kirke, Åbenrå

Egvad Kirke, Skjern

Egå Kirke, Århus Nordre

Eidi Kirkje (Eidi, Østerø), Færøerne

Ejby Kirke, Middelfart

Ejby Kirke, Lejre

Ejdrup Kirke, Støvring

Ejerslev Kirke, Morsø

Ejlby Kirke, Bogense

Ejsing Kirke, Aulum

Ejstrup Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Eldevig Kirkje (Fuglefjord, Østerø), Færøerne

Elev Kirke, Århus Nordre

Elias Kirke, Vesterbro

Ellebæk Kirke, Holstebro

Ellested Kirke, Ringe

Ellevang Kirke, Århus Nordre

Ellidshøj Kirke, Aalborg Søndre

Elling Kirke, Frederikshavn

Ellinge Kirke, Kerteminde

Elmelunde Kirke, Stege-Vordingborg

Elsborg Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Elsted Kirke, Århus Nordre

Elsø Kirke, Morsø

Eltang Kirke, Kolding

Em Kirke, Brønderslev

Emauskirken, Kerteminde

Emdrup Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Emmauskirken, Frederiksberg

Emmerlev Kirke, Tønder

Emmersbæk Kirke (Hirtshals), Hjørring

Emmerske Bedehus, Tønder

Endelave Kirke, Horsens

Endeslev Kirke, Tryggevælde

Engbjerg Kirke, Lemvig

Engestofte Kirke, Lolland Østre

Engesvang Kirke, Ikast

Enghave Kirke, Vesterbro

Engholmkirken, Hillerød

Enghøj Kirke, Randers-Hadsten

Engum Kirke, Vejle

Enslev Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Enslev Kirke, Mariager-Nørhald

Ensted Kirke, Åbenrå

Eqalugarsiut Skolekapel (Julianehåb/Qaqortoq), Sydgrønland

Errindlev Kirke, Maribo

Erritsø Kirke, Fredericia

Erslev Kirke, Morsø

Esajas Kirke (Østervold), Holmens

Esbønderup Kirke, Frederiksværk

Eskilstrup Kirke, Falster Vestre

Espe Kirke, Ringe

Essenbæk Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Estruplund Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Estvad Kirke, Skive-Fjends

Everdrup Kirke, Næstved

Fabjerg Kirke, Lemvig

Fakse Kirke, Tryggevælde

Faldsled Kirke (Svanninge), Fåborg

Falkerslev Kirke, Falster Østre

Falling Kirke, Skanderborg

Fámjin Kirkje (Suderø), Færøerne

Falslev Kirke, Mariager-Nørhald

Fanefjord Kirke, Stege-Vordingborg

Fangel Kirke, Hjallese

Farendløse Kirke, Ringsted-Sorø

Farre Kirke, Brande-Grene

Farstrup Kirke, Støvring

Farsø Kirke, Vesthimmerlands

Farum Kirke, Hillerød

Farup Kirke, Ribe Dom

Faster Kirke, Skjern

Fasterholt Kirke, Herning

Faurholt Kirke, Ikast

Fausing Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Fejø Kirke, Lolland Nørre

Feldballe Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Feldborg Kirke, Aulum

Feldingbjerg Kirke, Skive-Fjends

Felsted Kirke, Åbenrå

Femø Kirke, Lolland Nørre

Fensmark Kirke, Næstved

Ferring Kirke, Lemvig

Ferslev Kirke, Frederikssund

Ferslev Kirke, Aalborg Søndre

Filadelfia Kirke (Høve Valgmenighed), Skælskør

Filip Kirke, Amagersbro

Filskov Kirke, Brande-Grene

Finderup Kirke, Kalundborg

Finderup Kirke, Skjern

Finderup Kirke, Viborg Dom

Fiskbæk Kirke, Viborg Dom

Fiskenæsset (Nuuk/Godthåb), Midtgrønland

Fjaltring Kirke, Lemvig

Fjelde Kirke, Lolland Østre

Fjellerup Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Fjelsted Kirke, Middelfart

Fjelstervang Kirke, Skjern

Fjelstrup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Fjelsø Kirke, Sydvesthimmerlands

Fjenneslev Kirke, Ringsted-Sorø

Fjerritslev Kirke, Hanherred

Flade Kirke, Frederikshavn

Flade Kirke, Morsø

Fladstrand Kirke (Abildgård), Frederikshavn

Flakkebjerg Kirke, Skælskør

Flejsborg Kirke, Vesthimmerlands

Flemløse Kirke, Assens

Flinterup Kirke, Kalundborg

Flintholm Kirke, Frederiksberg

Fly Kirke, Skive-Fjends

Flynder Kirke, Lemvig

Fløng Kirke, Høje Tåstrup

Fodby Kirke, Næstved

Fodslette Kirke, Langeland

Folby Kirke, Frijsenborg

Folding Kirke, Malt

Fole Kirke, Tørninglen

Follervig Kirkesal, Slesvig

Fonnesbæk Kirke, Ikast

Fousing Kirke, Holstebro

Fovlum Kirke, Vesthimmerlands

Framlev Kirke, Århus Vestre

Fraugde Kirke, Hjallese

Fredens Kirke, Herning

Fredens Kirke, Vor Frue København

Fredens Kirke, Odense Skt Knuds

Fredens Kirke, Svendborg

Fredensborg Slotskirke (Asminderød), Fredensborg

Fredenskirken, Århus Søndre

Frederiks Kirke (Marmorkirken), Holmens

Frederiks Kirke, Ikast

Frederiksberg Hospitalskirke, Frederiksberg

Frederiksberg Kirke, Frederiksberg

Frederiksberg Kirkesal, Slesvig

Frederiksberg Slotskirke, Frederiksberg

Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Frederiksdal, Narsaq Kujalleq (Nanortalik), Sydgrønland

Frederikshavn Kirke, Frederikshavn

Frederiksholm Kirke, Vesterbro

Frederikshåb (Frederikshåb/Paamiut), Sydgrønland

Frederikskirken / Eglise Danoise de Paris (Paris, Frankrig), Udlandet

Frederikskirken (Skåde), Århus Søndre

Frederikssund Kirke, Frederikssund

Frederiksværk Kirke, Frederiksværk

Freerslev Kirke, Ringsted-Sorø

Freienwill Kirke, Slesvig

Frejlev Kirke, Aalborg Søndre

Frídrikskirkjan (FRK), Toftir (Nes, Østerø), Færøerne

Frihavns Kirke, Østerbro

Fruering Kirke, Skanderborgf

Frydendal Kirke, Holbæk

Fræer Kirke, Hadsund

Frørup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Frørup Kirke, Nyborg

Frøslev Kirke, Morsø

Frøslev Kirke, Tryggevælde

Fuglebjerg Kirke, Skælskør

Fuglefjord Kirkje (Fuglefjord, Østerø), Færøerne

Fuglsbølle Kirke, Langeland

Fuglse Kirke, Maribo

Fuglslev Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Funder Kirke, Silkeborg-Ry

Funning Kirkje (Eidi, Østerø), Færøerne

Fur Kirke, Salling

Furreby Kirke, Brønderslev

Fyrendal Kirke, Skælskør

Føllenslev Kirke, Ods og Skippinge

Føns Kirke, Middelfart

Førslev Kirke, Skælskør

Føvling Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Føvling Kirke, Malt

Fåborg Kirke, Skads

Fårdrup Kirke, Skælskør

Fårevejle Kirke, Ods og Skippinge

Fårup Kirke, Hobro-Purhus

Fårup Kirke, Århus Vestre

Gadstrup Kirke, Køge

Gadevang Kirke, Hillerød

Gadbjerg Kirke, Brande-Grene

Galten Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Galtrup Kirke, Morsø

Gamborg Kirke, Middelfart

Gammel Haderslev Kirke, Haderslev Dom

Gammel Holte Kirke, Kongens Lyngby

Gammel Ry Kirke, Silkeborg-Ry

Gammel Sogn Kirke, Ringkøbing

Gammel Åby Kirke, Århus Vestre

Gammelstrup Kirke, Skive-Fjends

Gamtofte Kirke, Assens

Gangsted Kirke, Horsens

Ganløse Kirke, Frederikssund

Garding Kirkesal, Slesvig

Garnisonskirken, Holmens

Gassum Kirke, Hobro-Purhus

Gaurslund Kirke, Fredericia

Gedesby Kirke, Falster Østre

Gedser Kirke, Falster Østre

Gedsted Kirke, Sydvesthimmerlands

Geels Kirkesal, Kongens Lynge

Gellerup Kirke, Århus Vestre

Gelsted Kirke, Middelfart

Gelting Kirkesal, Slesvig

Genner Kirke, Åbenrå

Gentofte Kirke, Gentofte

Gerding Kirke, Hadsund

Gerlev Kirke, Skælskør

Gerlev Kirke, Frederikssund

Gerning Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Gershøj Kirke, Lejre

Gerskov Kirke (Skeby), Bogense

Gesing Kirke, Skads

Gestelev Kirke, Ringe

Gesten Kirke, Malt

Getsemane Kirke, Vesterbro

Gettrup Kirke, Sydthy

Gevninge Kirke, Lejre

Gierslev Kirke, Kalundborg

Gilleleje Kirke, Frederiksværk

Gimlinge Kirke, Skælskør

Gimming Kirke, Randers-Hadsten

Gimsing Kirke, Holstebro

Ginnerup Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Gislev Kirke, Ringe

Gislinge Kirke, Holbæk

Gislum Kirke, Vesthimmerlands

Gistrup Kirke, Aalborg Søndre

Give Kirke, Brande-Grene

Giver Kirke, Vesthimmerlands

Givskud Kirke, Brande-Grene

Gjáar Kirkje (Eidi, Østerø), Færøerne

Gjellerup Kirke, Herning

Gjellerup Valgmenighedskirke, Herning

Gjerlev Kirke, Mariager-Nørhald

Gjern Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Gjerrild Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Gjertrud Rask (Julianehåb), Sydgrønland

Gjesing Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Gjøl Kirke, Aalborg Nordre

Gladsaxe Kirke, Gladsaxe-Herlev

Glamsbjerg Kirke, Assens

Glenstrup Kirke, Hobro-Purhus

Glesborg Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Glim Kirke, Lejre

Gloslunde Kirke, Lolland Søndre

Glostrup Kirke, Glostrup

Glud Kirke, Hedensted

Gludsted Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Glumsø Kirke, Næstved

Glyngøre Kirke, Salling

Glyvrar Kirkje (Nes, Østerø), Færøerne

Godhavn, Qeqertarsuaq (Godhavn), Nordgrønland

Godsted Kirke, Lolland Østre

Godthåb/Nuuk (Nuuk/Godthåb), Midtgrønland

Godthaabskirken, Frederiksberg

Godthåb Kirke, Aalborg Søndre

Gosmer Kirke, Skanderborg

Gottorp Slotskirke, Slesvig

Gram Kirke, Tørninglen

Grandløse Kirke, Holbæk

Granly Danish Lutheran Church (Surrey), Canada

Granslev Kirke, Frijsenborg

Grarup Kirke, Haderslev Dom

Grathe Kirke, Ikast

Gravlev Kirke, Støvring

Gredstedbro Kirke (Jernved), Ribe Dom

Grejs Kirke, Hedensted

Grejsdal Kirke (Hover), Vejle

Grene Kirke, Brande-Grene

Grensten Kirke, Frijsenborg

Grenå Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Greve Kirke, Køge

Grevinge Kirke, Ods og Skippinge

Grimstrup Kirke, Skads

Grevinge Kirke, Ods og Skippinge

Grinderslev Kirke, Salling

Grindløse Kirke, Bogense

Grindsted Kirke, Brande-Grene

Grove Kirke, Aulum

Grundfør Kirke, Frijsenborg

Grundtvigs Kirke (Bispebjerg), Bispebjerg-Brønshøj

Grundtvigskirken, Skads

Grurup Kirke, Sydthy

Grynderup Kirke, Sydvesthimmerlands

Grædstrup Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Græse Kirke, Frederikssund

Græshave Kirke, Lolland Søndre

Græsted Kirke, Frederiksværk

Grønbæk Kirke, Ikast

Grøndalskirken, Valby-Vanløse

Grøndalslund Kirke, Rødovre-Hvidovre

Grønholt Kirke, Fredensborg

Grønnevang Kirke, Hillerød

Grønning Kirke, Salling

Gråbrødre Klosterkirke (Viborg), Viborg Dom

Gråbrødre Klosterkirke, Odense Skt Knuds

Gråsten Slotskirke, Åbenrå

Gudbjerg Kirke, Nyborg

Gudhjem Kirke, Bornholm Østre

Gudme Kirke, Nyborg

Gudum Kirke, Lemvig

Gudum Kirke, Støvring

Gudum Kirke, Slagelse-Korsør

Gudumholm Kirke, Støvring

Gug Kirke, Aalborg Søndre

Guldager Kirke, Skads

Guldbjerg Kirke, Bogense

Gulde Kirkesal, Slesvig

Gullestrup Kirke, Herning

Gullev Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Gundslev Kirke, Falster Vestre

Gunderslev Kirke, Skælskør

Gundersted Kirke, Vesthimmerlands

Gunderup Kirke, Aalborg Søndre

Gundsømagle Kirke, Roskilde Dom

Gurre Kirke, Helsingør

Gurreby Kirke, Lolland Søndre

Gyldenbjerg Kirke (Nørre Vedby), Falster Vestre

Gylling Kirke, Skanderborg

Gyrstinge Kirke, Ringsted-Sorø

Gærum Kirke, Frederikshavn

Gødvad Kirke, Silkeborg-Ry

Gørding Kirke, Ribe Dom

Gørlev Kirke, Kalundborg

Gørløse Kirke, Frederiksværk

Gørslev Kirke, Lejre

Gøte Kirkje (Fuglefjord, Østerø), Færøerne

Gøte Gamle Kirkje (Fuglefjord, Østerø), Færøerne

Gøttrup Kirke, Hanherred

Gårslev Kirke, Fredericia

Gåser Kirke, Sæby

Hadbjerg Kirke, Randers-Hadsten

Haderslev Domkirke, Haderslev Dom

Haderup Kirke, Aulum

Hadsund Kirke, Hadsund

Hagested Kirke, Holbæk

Hald Ege Kirke (Dollerup), Viborg Dom

Hald Kirke, Mariager-Nørhald

Haldagerlille Kirke, Skælskør

Haldarsvik Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Haldum Kirke, Frijsenborg

Halk Kirke, Haderslev Dom

Hallenslev Kirke, Kalundborg

Halling Kirke, Skanderborg

Halling Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Hallund Kirke, Brønderslev

Hals Kirke, Sæby

Halskov Kirke, Slagelse-Korsør

Halsted Kirke, Lolland Søndre

Hammel Kirke, Frijsenborg

Hammelev Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Hammelev Kirke, Vojens-Christiansfeld

Hammer Kirke, Næstved

Hammer Kirke, Hedensted

Hammer Kirke, Aalborg Nordre

Hammershøj Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Hampen Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Handbjerg Kirke, Aulum

Handrup Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Hannerup Kirke, Fredericia

Hanning Kirke, Skjern

Hans Egede/Nuuk (Nuuk/Godthåb), Midtgrønland

Hans Egede Kirke, Østerbro

Hans Egede Kirke, Aalborg Budolfi

Hans Tausens Kirke (Islands Brygge), Amagerbro

Hans Tausens Kirke, Odense Skt Knuds

Hansted Kirke, Hanherred

Hansted Kirke, Horsens

Hanved Kirkesal, Slesvig

Haraldskirken, Gladsaxe-Herlev

Haraldsted Kirke, Ringsted-Sorø

Harboøre Kirke, Lemvig

Hareskov Kirke, Ballerup-Værløse

Harlev Kirke, Århus Vestre

Harndrup Kirke, Middelfart

Harre Kirke, Salling

Harreslev Danske Kirke, Slesvig

Harridslev Kirke, Mariager-Nørhald

Harring Kirke, Thisted

Harritslev Kirke, Brønderslev

Harte Kirke, Kolding

Hasle Kirke, Bornholm Vestre

Hasle Kirke, Århus Vestre

Haslev Kirke, Ringsted-Sorø

Haslund Kirke, Randers-Hadsten

Hasmark Kirke (Norup), Bogense

Hasseris Kirke, Aalborg Budolfi

Hassing Kirke, Sydthy

Hatlund Kirkesal, Slesvig

Hatsted Kirkesal, Slesvig

Hattervig Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Hatting Kirke, Horsens

Haurum Kirke, Frijsenborg

Haurvig Kirke, Ringkøbing

Havbro Kirke, Vesthimmerlands

Havdrup Kirke, Køge

Haverslev Kirke, Hanherred

Haverslev Kirke, Støvring

Havnbjerg Kirke, Sønderborg

Havndal Kirke (Udbyneder), Mariager-Nørhald

Havnelev Kirke, Tryggevælde

Haunstrup Kirke, Herning

Havrebjerg Kirke, Slagelse-Korsør

Havrebjerg Valgmenighedskirke, Slagelse-Korsør

Hedeagerkirken, Herning

Hedegård Kirke (Pederstrup), Ballerup-Værløse

Heden Kirke, Ringe

Hedensted Kirke, Hedensted

Hee Kirke, Ringkøbing

Hejls Kirke, Vojens-Christiansfeld

Hejninge Kirke, Slagelse-Korsør

Hejnsvig Kirke, Brande-Grene

Heldum Kirke, Lemvig

Helgenæs Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Hellebæk Kirke, Helsingør

Hellerup Kirke, Gentofte

Hellerup Kirke, Ringe

Helleruplund Kirke, Gentofte

Hellested Kirke, Tryggevælde

Hellevad Kirke, Sæby

Hellevad Kirke, Åbenrå

Hellig Kors Kirkesal (Roskilde Dom), Roskilde Dom

Hellig Kors Kirke, Nørrebro

Helligsø Kirke, Sydthy

Helligånds Kirke, Vor Frue København

Helligåndskirken (Fåborg), Fåborg

Helligåndskirken (Klosterkirken) (Slagelse), Slagelse-Korsør

Helligåndskirken, Slesvig

Helligåndskirken, Århus Vestre

Hellum Kirke, Brønderslev

Helnæs Kirke, Assens

Helsinge Kirke, Helsinge

Helstrup Kirke, Frijsenborg

Heltborg Kirke, Sydthy

Hem Kirke, Mariager-Nørhald

Hem Kirke, Skive-Fjends

Hemmed Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Hemmeshøj Kirke, Slagelse-Korsør

Hemmet Kirke, Skjern

Hendriksholm Kirke, Rødovre-Hvidovre

Henne Kirke, Varde

Herbertø, Qeqertasuaq (Thule), Midtgrønland

Herborg Kirke, Skjern

Herfølge Kirke, Køge

Herlev Kirke, Gladsaxe-Herlev

Herlufmagle Kirke, Næstved

Herlufsholm Kirke, Næstved

Herning Kirke, Herning

Herning Valgmenighedskirke, Herning

Herredskirke Kirke, Lolland Nørre

Herrested Kirke, Ringe

Herringe Kirke, Ringe

Herritslev Kirke, Lolland Østre

Herrup Kirke, Aulum

Herslev Kirke, Fredericia

Herslev Kirke, Lejre

Hersom Kirke, Sydvesthimmerlands

Herstedvester Kirke, Glostrup

Herstedøster Kirke, Glostrup

Hertug Hans Hospitalskirke, Haderslev Dom

Hesselager Kirke, Nyborg

Hest Kirkje (Sydstrømø), Færøerne

Hillerslev Kirke, Ringe

Hillerslev Kirke, Thisted

Hillerød Kirke, Hillerød

Hillested Kirke, Maribo

Himlingøje Kirke, Tryggevælde

Himmelev Kirke, Roskilde Dom

Hindborg Kirke, Skive-Fjends

Hinge Kirke, Ikast

Hirsholmene Kirke (Frederikshavn), Frederikshavn

Hirtshals Kirke, Hjørring

Hjadstrup Kirke, Bogense

Hjallerup Kirke, Sæby

Hjallese Kirke, Hjallese

Hjardemål Kirke, Thisted

Hjardemål Klit Kirke, Thisted

Hjarnø Kirke, Hedensted

Hjarup Kirke, Kolding

Hjembæk Kirke, Holbæk

Hjerk Kirke, Salling

Hjerm Vestre Kirke, Holstebro

Hjerm Østre Kirke, Holstebro

Hjermind Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Hjerndrup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Hjerpsted Kirke, Tønder

Hjerting Kirke, Skads

Hjerting Kirke, Tørninglen

Hjordkær Kirke, Åbenrå

Hjortdal Kirke, Hanherred

Hjorthede Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Hjortlund Kirke, Ribe Dom

Hjortshøj Kirke, Århus Nordre

Hjulby Kirke, Nyborg

Ho Kirke, Varde

Hobro Kirke, Hobro-Purhus

Hodde Kirke, Varde

Hodsager Kirke, Aulum

Hoed Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Hogager Kirke, Holstebro

Holbæk Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Holbøl Kirke, Åbenrå

Holeby Kirke, Maribo

Holevad Kirke, Assens

Holme Kirke, Århus Søndre

Holme Olstrup Kirke, Næstved

Holmens Kirke / Bremerholm Kirke, Holmens

Holmsland Klit Kirke, Ringkøbing

Holmstrup Kirke, Holbæk

Holsbjerg Kirke, Glostrup

Holstebro Kirke, Holstebro

Holstebro Valgmenighedskirke, Holstebro

Holsted Kirke, Malt

Holsted Kirke, Næstved

Holsteinborg Kirke, Skælskør

Holte Kirke, Kongens Lyngby

Holtenå Kirkesal, Slesvig

Holtug Kirke, Tryggevælde

Homå Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Hoptrup Kirke, Haderslev Dom

Horbelev Kirke, Falster Østre

Hornborg Kirke, Hedensted

Hornbæk Kirke, Helsingør

Hornbæk Kirke, Randers-Hadsten

Horne Kirke, Fåborg

Horne Kirke, Hjørring

Horne Kirke, Varde

Hornslet Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Hornstrup Kirke, Vejle

Hornum Kirke, Hedensted

Horreby Kirke, Falster Østre

Horsens Kirke, Aalborg Nordre

Horsens Klosterkirke, Horsens

Horserød Kirkesal, Helsingør

Horslunde Kirke, Lolland Nørre

Hospitalskirken (Horsens Kloster), Horsens

Hospitalskirken, Århus Nordre

Hostrup Kirke, Tønder

Hostrup Kirke, Varde

Hósvik Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Hou Kirke, Sæby

Hou Kirke, Langeland

Houlbjerg Kirke, Frijsenborg

Houlkær Kirke, Viborg Dom

Hov Kirkje (Suderø), Færøerne

Hovborg Kirke, Malt

Hove Kirke, Lemvig

Hoven Kirke, Skjern

Hover Kirke, Ringkøbing

Hover Kirke, Vejle

Hulsig Kirke, Hjørring

Humble Kirke, Langeland

Humlebæk Kirke, Fredensborg

Humlum Kirke, Holstebro

Humtrup Kirke, Slesvig

Hundborg Kirke, Thisted

Hunderup Kirke, Ribe Dom

Hundige Kirke (Kildebrønde), Køge

Hundslund Kirke, Skanderborg

Hundstrup Kirke, Svendborg

Hune Kirke, Brønderslev

Hunseby Kirke, Maribo

Hunstrup Kirke, Thisted

Hurup Kirke, Sydthy

Húsar Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Húsavíkar Kirkje (Sandø), Færøerne

Husby Kirke, Middelfart

Husby Kirke, Ringkøbing

Husby Kirkesal, Slesvig

Husum Danske Kirke, Slesvig

Husum Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Husumvold Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Hvalba Kirkje (Suderø), Færøerne

Hvalsø Kirke, Lejre

Hvalvik Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Hvam Kirke, Sydvesthimmerlands

Hvannasund Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Hvedstrup Kirke, Roskilde Dom

Hvejsel Kirke, Vejle

Hvidbjerg Kirke, Morsø

Hvidbjerg Kirke, Salling

Hvidbjerg Kirke, Sydthy

Hvidbjerg Vesten Å Kirke, Sydthy

Hvide Sande Kirke, Ringkøbing

Hviding Kirke, Ribe Dom

Hvidovre Kirke, Rødovre-Hvidovre

Hvilsager Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Hvilsom Kirke, Sydvesthimmerlands

Hvilsted Kirke, Århus Søndre

Hvinningdal Kirke, Silkeborg-Ry

Hvirring Kirke, Hedensted

Hvornum Kirke, Hobro-Purhus

Hvorup Kirke, Aalborg Nordre

Hvorslev Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Hygum Kirke, Lemvig

Hygum Kirke, Tørninglen

Hylke Kirke, Skanderborg

Hyllebjerg Kirke, Vesthimmerlands

Hylleholt Kirke, Tryggevælde

Hyllested Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Hyllested Kirke, Skælskør

Hyllinge Kirke, Næstved

Hyltebjerg Kirke, Valby-Vanløse

Hærvejshuset, Slesvig

Hæstrup Kirke, Hjørring

Højbjerg Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Højby Kirke, Hjallese

Højby Kirke, Ods og Skippinge

Højdevangens Kirkesal (Skanderup), Skanderborg

Højdevangskirken, Amagerland

Høje Kolstrup Kirke, Åbenrå

Høje Tåstrup Kirke, Høje Tåstrup

Højelse Kirke, Køge

Højen Kirke, Vejle

Højer Kirke, Tønder

Højerup Kirke, Tryggevælde

Højrup Kirke, Tørninglen

Højslev Kirke, Skive-Fjends

Højst Kirke, Tønder

Høm Kirke, Ringsted-Sorø

Hørby Kirke, Hobro-Purhus

Hørby Kirke, Holbæk

Hørby Kirke, Sæby

Hørdum Kirke, Sydthy

Hørmested Kirke, Frederikshavn

Hørning Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Hørning Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Hörnum Kirke, Slesvig

Hørsholm Kirke, Fredensborg

Hørsted Kirke, Thisted

Hørup Kirke, Ikast

Hørup Kirke, Sønderborg

Hørve Kirke, Ods og Skippinge

Høsterkøb Kirke (Birkerød), Fredensborg

Høve Kirke, Skælskør

Hårby Kirke, Assens

Hårlev Kirke, Tryggevælde

Hårslev Kirke, Skælskør

Hårslev Kirke, Bogense

Håstrup Kirke, Fåborg

Håsum Kirke, Salling

Idestrup Kirke, Falster Østre

Idom Kirke, Holstebro

Igaliko Skolekapel (Narsaq), Sydgrønland

Iglesia Dinamarques en Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), Udlandet

Iglsø Kirke, Skive-Fjends

Iginniarfik Skolekapel (Kangaatsiaq), Nordgrønland

Ikamiut (Christianshåb), Nordgrønland

Ikast Kirke, Ikast

Ikast Østre Kirke, Ikast

Ikerasaarsuk Skolekapel (Kangaatsiaq), Nordgrønland

Ikerasak (Uummannaq), Nordgrønland

Ikkatteq Skolekapel (Ammassalik), Midtgrønland

Ilderhede Kirke, Skjern

Ildved Kirke, Vejle

Illorsuit (Uummannaq), Nordgrønland

Ilskov Kirke, Aulum

Immanuelskirken (Kristkirken), Kolding

Immanuelskirken (Københavns Valgmenighed), Frederiksberg

Indslev Kirke, Middelfart

Ingelstrup Kapel (Sædder), Køge

Ingstrup Kirke, Brønderslev

Innaarsuit Skolekapel (Upernavik), Nordgrønland

Isenvad Kirke, Ikast

Ishøj Kirke, Høje Tåstrup

Islebjerg Kirke, Frederikssund

Islev Kirke, Rødovre-Hvidovre

Isortoq Skolekapel (Ammassalik), Midtgrønland

Itilleq Oqaluffia (Holsteinsborg), Midtgrønland

Jakobskirken (Roskilde Søndre), Roskilde Dom

Janderup Kirke, Varde

Jannerup Kirke, Thisted

Jaruplund Danske Kirke, Slesvig

Jebjerg Kirke, Salling

Jegerup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Jegindø Kirke, Sydthy

Jelling Kirke, Vejle

Jels Kirke, Vojens-Christiansfeld

Jelstrup Kirke, Brønderslev

Jerlev Kirke, Vejle

Jerne Kirke, Skads

Jernved Kirke, Ribe Dom

Jerslev Kirke, Brønderslev

Jersie Kirke, Køge

Jerup Kirke, Frederikshavn

Jesuskirken (Valby), Valby-Vanløse

Jetsmark Kirke, Brønderslev

Johannes Døbers Kirke, Valby-Vanløse

Johanneskirken, Malt

Johanneskirken (Greve), Køge

Johanneskirken (Lemvig Valgmenighed), Lemvig

Johanneskirken (Vorup), Randers-Hadsten

Jordløse Kirke, Fåborg

Jordrup Kirke, Malt

Jorløse Kirke, Kalundborg

Juelsminde Kirke, Hedensted

Julianehåb (Julianehåb/Qaqotoq), Sydgrønland

Junget Kirke, Salling

Jungshoved Kirke, Stege-Vordingborg

Jybæk Kirkesal, Slesvig

Jyderup Kirke, Holbæk

Jyllinge Kirke, Roskilde Dom

Jystrup Kirke, Ringsted-Sorø

Jægersborg Kirke, Gentofte

Jørsby Kirke, Morsø

Jørlunde Kirke, Fredensborg

Kal'Bak Kirkje (Sydstrømø), Færøerne

Kallerup Kirke, Thisted

Kalvehave Kirke, Stege-Vordingborg

Kalvslund Kirke, Ribe Dom

Kangaamiut (Sukkertoppen/Manitsoq), Midtgrønland

Kangaatsiaq (Kangaatsiaq), Nordgrønland

Kap Dan, Kulusuk (Ammassalik), Midtgrønland

Kap Hope Skolekapel (Scoresbysund/Ittoqqortoormiut), Midtgrønland

Kap Tobin (Scoresbysund/Ittoqqortoormiut), Midtgrønland

Kapernaums Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Kapisillit (Nuuk/Godthåb), Midtgrønland

Kappel Kirke, Lolland Søndre

Kappel Kirkesal, Slesvig

Karby Kirke, Morsø

Karby Kirkesal, Slesvig

Karise Kirke, Tryggevælde

Karlby Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Karlby Kirke (Krogsbæk), Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Karlebo Kirke, Fredensborg

Karleby Kirke, Falster Østre

Karlslunde Kirke, Køge

Karlslunde Strand Kirke, Køge

Karlstrup Kirke, Køge

Karrebæk Kirke, Næstved

Karstoft Kirke, Herning

Karup Kirke, Sæby

Karup Kirke, Ikast

Kastbjerg Kirke, Mariager-Nørhald

Kastbjerg Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Kasted Kirke, Århus Vestre

Kastelskirken, Holmens

Kastrup Kirke, Amagerland

Kastrup Kirke, Stege-Vordingborg

Kattrup Kirke, Horsens

Kauslunde Kirke, Middelfart

Kegnæs Kirke, Sønderborg

Keldby Kirke, Stege-Vordingborg

Kellerupkirken, Ringe

Kerte Kirke, Assens

Ketting Kirke, Sønderborg

Kettinge Kirke, Lolland Østre

Kettrup Kirke, Hanherred

Kildebrønde Kirke, Køge

Kildevældskirken, Østerbro

Kimmerslev Kirke, Lejre

Kindertofte Kirke, Slagelse-Korsør

Kingo Kirke, Nørrebro

Kippinge Kirke, Falster Vestre

Kirke Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Kirke Eskilstrup Kirke, Holbæk

Kirke Helsinge Kirke, Kalundborg

Kirke Hyllinge Kirke, Lejre

Kirke Skensved Kirke, Køge

Kirke Stillinge Kirke, Slagelse-Korsør

Kirke Såby Kirke, Lejre

Kirke Værløse Kirke (Værløse), Ballerup-Værløse

Kirkeby Kirke, Svendborg

Kirkerup Kirke, Roskilde Dom

Kirkerup Kirke, Skælskør

Kirkjubø Kirkje (Sydstrømø), Færøerne

Kisserup Kirke, Lejre

Kitsissvarsuit (Egedesminde/Aasiaat), Nordgrønland

Kivik Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Klakring Kirke, Hedensted

Klaksvik Kristianskirkjan (Norderøerne Vestre), Færøerne

Klarup Kirke, Aalborg Søndre

Klejs Kirke, Hedensted

Klejtrup Kirke, Sydvesthimmerlands

Klim Kirke, Hanherred

Klim Valgmenighedskirke, Hanherred

Klinte Kirke, Bogense

Kliplev Kirke, Åbenrå

Klitmøller Kirke, Hanherred

Klosterkirken (Budolfi), Aalborg Budolfi

Klosterkirken (Nykøbing F), Falster Vestre

Klosterkirken (Vor Frue), Århus Dom-Samsø-Tunø

Klostermarkskirken (Ringsted), Ringsted-Sorø

Klovborg Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Knebel Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Kobberup Kirke, Skive-Fjends

Koed Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Kokkedal Kirke, Fredensborg

Kolby Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Koldmose Kirke, Hanherred

Kollafjødur Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Kolind Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Kollerup Kirke, Hanherred

Kollerup Kirke, Vejle

Kollund Kirke (Bov), Åbenrå

Kollund Kirke, Herning

Kolonien Filadelfia Kirke (Dianalund), Kalundborg

Kolt Kirke, Århus Søndre

Komdrup Kirke, Støvring

Kongens Tisted Kirke, Sydvesthimmerlands

Kongsted Kirke, Tryggevælde

Kornerup Kirke, Lejre

Korning Kirke, Hedensted

Kornum Kirke, Vesthimmerlands

Korsløkke Kirke, Odense Skt Knuds

Korskirken (Vallekilde Valgmenighed), Ods og Skippinge

Korsvejskirken, Amagerland

Korup Kirke, Hjallese

Kousted Kirke, Randers-Hadsten

Kragelund Kirke, Silkeborg-Ry

Krarup Kirke, Fåborg

Kregme Kirke, Frederiksværk

Krejbjerg Kirke, Salling

Kristkirken, Kolding

Kristkirken, København

Kristrup Kirke, Randers-Hadsten

Krogsbølle Kirke, Bogense

Krogstrup Kirke, Frederikssund

Kronborg Slotskirke, Helsingør

Krummerup Kirke, Skælskør

Krønge Kirke, Maribo

Kullerup Kirke, Nyborg

Kullorsuaq (Upernavik), Nordgrønland

Kundby Kirke, Holbæk

Kunoy Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Kuummiut (Ammassalik), Midtgrønland

Kvaglund Kirke, Skads

Kvanløse Kirke, Holbæk

Kvislemark Kirke, Skælskør

Kvissel Kirke, Frederikshavn

Kvols Kirke, Viborg Dom

Kvong Kirke, Varde

Kvorning Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Kværkeby Kirke, Ringsted-Sorø

Kværndrup Kirke, Ringe

Kværs Kirke, Åbenrå

Kyndby Kirke, Frederikssund

Kædeby Kirke (Humble), Langeland

Kærby Kirke, Mariager-Nørhald

Kærum Kirke, Assens

Købelev Kirke, Lolland Nørre

Københavns Valgmenighedskirke, Frederiksberg

Kølkær Kirke, Herning

Kølstrup Kirke, Kerteminde

Køng Kirke, Assens

Køng Kirke, Stege-Vordingborg

Kåstrup Kirke, Thisted

Ladelund Kirkesal, Slesvig

Lading Kirke, Frijsenborg

Landet Kirke, Lolland Søndre

Langberg Kirkesal, Slesvig

Langenæs Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Langelund Kirke, Brande-Grene

Langeslund Kirke, Hanherred

Langesø Skovkapel (Vigerslev), Bogense

Langskov Kirke, Hedensted

Langø Kirke, Lolland Søndre

Langør Kirke (Nordby), Århus Dom-Samsø-Tunø

Langå Kirke, Frijsenborg

Langå Kirke, Nyborg

Laurbjerg Kirke, Frijsenborg

Ledøje Kirke, Ballerup-Værløse

Lee Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Lejbjerg Kirke (Vejgård), Aalborg Budolfi

Lejrskov Kirke, Malt

Lellinge Kirke, Køge

Lem Kirke, Randers-Hadsten

Lem Kirke, Salling

Lem Sydsogns Kirke, Ringkøbing

Lemming Kirke, Silkeborg-Ry

Lemvig Kirke, Lemvig

Lemvig Valgmenighedskirke, Lemvig

Lendum Kirke, Frederikshavn

Lerbjerg Kirke, Randers-Hadsten

Lerup Kirke, Hanherred

Lervig Kirkje (Fuglefjord, Østerø), Færøerne

Levring Kirke, Ikast

Lichtenau, Alluitsoq, Sydgrønland

Lidemark Kirke, Lejre

Lihme Kirke, Salling

Lild Kirke, Hanherred

Lildstrand Kirke, Hanherred

Lille Fuglede Kirke, Kalundborg

Lille Heddinge Kirke, Tryggevælde

Lille Lyngby Kirke, Frederiksværk

Lille Løjtofte Kirke, Lolland Nørre

Lillebrænde Kirke, Falster Vestre

Lillerød Kirke, Hillerød

Lillevorde Kirke, Støvring

Lime Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Lind Kirkecenter, Herning

Linde Kirke, Mariager-Nørhald

Lindeballe Kirke, Brande-Grene

Lindehøj Kirke, Gladsaxe-Herlev

Lindelse Kirke, Langeland

Lindeskovkirken (Nykøbing F), Falster Vestre

Lindevang Kirke, Frederiksberg

Lindholm Kirke, Aalborg Nordre

Lindknud Kirke, Malt

Lindum Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Linnerup Kirke, Hedensted

Lintrup Kirke, Tørninglen

Linå Kirke, Silkeborg-Ry

Lisbjerg Kirke, Århus Nordre

List Kirkesal, Slesvig

Ljørslev Kirke, Morsø

Lodbjerg Kirke, Sydthy

Lomborg Kirke, Lemvig

Longelse Kirke, Langeland

Louns Kirke, Vesthimmerlands

Lumby Kirke, Hjallese

Lumsås Kirke, Ods og Skippinge

Lundby Kirke, Støvring

Lundby Kirke, Stege-Vordingborg

Lunde Kirke, Varde

Lunde Kirke, Bogense

Lunde Kirke, Svendborg

Lundeborg Kirke, Nyborg

Lundehuskirken, Østerbro

Lundforlund Kirke, Skælskør

Lundtofte Kirke, Kongens Lyngby

Lundum Kirke, Horsens

Lundø Kirke, Skive-Fjends

Luther Kirken (Rosenvænget), Østerbro

Lyby Kirke, Salling

Lyderslev Kirke, Tryggevælde

Lydum Kirke, Varde

Lyksborg Danske Kirke, Slesvig

Lyndby Kirke, Lejre

Lynderup Kirke, Sydvesthimmerlands

Lyne Kirke, Varde

Lyng Kirke, Fredericia

Lyngby Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Lyngby Kirke, Kongens-Lyngby

Lyngby Kirke, Brønderslev

Lyngby Kirke, Hadsund

Lyngby Kirke, Århus Vestre

Lynge Kirke, Hillerød

Lynge Kirke, Ringsted-Sorø

Lyngs Kirke, Sydthy

Lyngså Kirke, Sæby

Lyngvig Kirke, Ringkøbing

Lyngå Kirke, Randers-Hadsten

Lynæs Kirke, Frederiksværk

Lysabild Kirke, Sønderborg

Lysgård Kirke, Ikast

Lystrup Kirke, Århus Nordre

Lyø Kirke, Fåborg

Læborg Kirke, Malt

Læk Danske Kirke, Slesvig

Læsten Kirke, Hobro-Purhus

Lødderup Kirke, Morsø

Løget Kirke, Vejle

Løgismose Kapel (Hårby), Assens

Løgsted Kirke, Vesthimmerlands

Løgstør Kirke, Vesthimmerlands

Løgstør Frimenighedskirke (Vesthimmerlands Frimenighed), Vesthimmerlands

Løgumkloster Kirke, Tønder

Løjt Kirke, Åbenrå

Løkken Kirke, Brønderslev

Lønborg Kirke, Skjern

Lønne Kirke, Varde

Lønstrup Kirke (Mårup), Hjørring

Løsning Kirke, Hedensted

Løvdalens Kirkesal, Frederiksværk

Løvel Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Låsby Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Låstrup Kirke, Sydvesthimmerlands

Madum Kirke, Ringkøbing

Maglebrænde Kirke, Falster Østre

Magleby Kirke, Stege-Vordingborg

Magleby Kirke, Skælskør

Magleby Kirke, Tryggevælde

Magleby Kirke, Langeland

Majbølle Kirke, Lolland Østre

Malle Kirke, Vesthimmerlands

Malling Kirke, Århus Søndre

Malt Kirke, Malt

Mammen Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Mandø Kirke, Ribe Dom

Margrethe Kirke, Valby-Vanløse

Margrethekirken, Aalborg Budolfi

Mariakirken, Vesterbro

Mariager Kirke, Mariager-Nørhald

Maribo Domkirke, Maribo

Maria Magdalene Kirke (Hvidovre), Rødovre-Hvidovre

Marie Magdalene Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Mariehøj Kirke, Silkeborg-Ry

Mariekirken, Lemvig

Mariendals Kirke, Frederiksberg

Marslev Kirke, Kerteminde

Marstal Kirke, Ærø

Marvede Kirke, Næstved

Maugstrup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Medelby Kirkesal, Slesvig

Mejdal Kirke, Holstebro

Mejlby Kirke, Århus Nordre

Mejrup Kirke, Holstebro

Melby Kirke, Frederiksværk

Melby Kirke, Bogense

Melholt Kirke, Sæby

Mellerup Kirke, Mariager-Nørhald

Mellerup Valgmenighedskirke, Mariager-Nørhald

Mennonitter Kirken, Slesvig

Mern Kirke, Stege-Vordingborg

Mesing Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Messiaskirken (Maglegård), Gentofte

Mesinge Kirke, Kerteminde

Midvágur Kirkje (Vågø), Færøerne

Mikladal Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Mjolden Kirke, Tørninglen

Mogenstrup Kirke, Næstved

Moldened Kirkesal, Slesvig

Mollerup Kirke, Morsø

Moltrup Kirke, Haderslev Dom

Morild Kirke (Tårs), Hjørring

Moriusaq Skolekapel (Thule), Midtgrønland

Morsø Frimenighedskirke, Morsø

Mosbjerg Kirke, Frederikhavn

Mosede Kirke, Køge

Mosevrå Kirke, Varde

Mou Kirke, Støvring

Munkebjerg Kirke, Odense Skt Knuds

Munke Bjergby Kirke, Kalundborg

Munkebo Kirke, Kerteminde

Musse Kirke, Lolland Østre

Mygdal Kirke, Hjørring

Mygind Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Mykines Kirkje (Vågø), Færøerne

Mylund Kirke, Brønderslev

Møborg Kirke, Lemvig

Møgeltønder Kirke, Tønder

Mølholm Kirke, Vejle

Møllebro Kirke, Slesvig

Møllevangskirken, Århus Vestre

Mønsted Kirke, Skive-Fjends

Mørdrup Kirke, Helsingør

Mørke Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Mørkhøj Kirke, Gladsaxe-Herlev

Mørkøv Kirke, Holbæk

Måbjerg Kirke, Holstebro

Mårslet Kirke, Århus Søndre

Mårum Kirke, Frederiksværk

Mårup Kirke, Hjørring

Naajaat Skolekapel (Upernavik), Nordgrønland

Naalakkatta Illua, Jakobshavn (Jakobshavn), Nordgrønland

Nakskov Kirke, Lolland Nørre

Nanortalik Kirke, Sydgrønland

Napassoq (Sukkertoppen), Midtgrønland

Narsalik Skolekapel (Frederikshåb), Sydgrønland

Narsaq (Narsaq), Sydgrønland

Nathanaels Kirke, Amagerbro

Naur Kirke, Holstebro

Nautrup Kirke, Salling

Nazarets Kirke, Vor Frue København

Nazarethkirken, Ringe

Nebbelunde Kirke, Maribo

Nebel Kirke, Horsens

Nebsager Kirke, Hedensted

Nees Kirke, Lemvig

Nekselø Kirke, Ods og Skippinge

Nes Kirkje (Nes, Østerø), Færøerne

Nexø Kirke, Bornholm Østre

Niaqornaarsuk Kirke (Kangaatsiaq), Nordgrønland

Niaqornat Skolekapel (Uummannaq), Nordgrønland

Nibe Kirke, Støvring

Nibøl Kirkesal, Slesvig

Nikolaj Kirke (Jetsmark), Brønderslev

Niløse Kirke, Kalundborg

Nim Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Nimtofte Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Nivå Kirke (Karlebo), Fredensborg

No Kirke, Ringkøbing

Nollund Kirke, Brande-Grene

Nolsø Kirkje (Sydstrømø), Færøerne

Nordborg Kirke, Sønderborg

Nordby Kirke, Skads

Nordby Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Nordlunde Kirke, Lolland Nørre

Nordre Kirke (Nykøbing F), Falster Vestre

Nordrup Kirke, Ringsted-Sorø

Nordrup Kirke, Slagelse-Korsør

Nordskála Kirkje (Eidi, Østerø), Færøerne

Nordskov Kirkecenter (Haslev), Ringsted-Sorø

Nors Kirke, Thisted

Norup Kirke, Bogense

Notmark Kirke, Sønderborg

Nustrup Kirke, Tørninglen

Nutaarmiut (Uummannaq), Nordgrønland

Nuugaatsiaq (Uummannaq), Nordgrønland

Nuussauq, Kraulshavn (Upernavik), Nordgrønland

Ny Bjert Kirkesal, Slesvig

Ny Rundkirke, Bornholm Vestre

Ny Sogn Kirke, Ringkøbing

Nybøl Kirke, Sønderborg

Nygårdskirken, Glostrup

Nykirke Kirke, Slesvig

Nykøbing Sj. Kirke, Ods og Skippinge

Nylars Rundkirke, Bornholm Vestre

Nyord Kirke, Stege-Vordingborg

Nysted Kirke, Lolland Østre

Nyvangs Kirke, Kalundborg

Nærum Kirke, Kongens Lyngby

Næsbjerg Kirke, Skads

Næsborg Kirke, Vesthimmerlands

Næsby Kirke, Hjallese

Næsby Kirke, Næstved

Næsbyhoved-Broby Kirke, Hjallese

Næstelsø Kirke, Næstved

Nøbbet Kirke, Lolland Nørre

Nødager Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Nødebo Kirke, Hillerød

Nølev Kirke, Skanderborg

Nørager Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Nørbæk Kirke, Hobro-Purhus

Nørholm Kirke, Aalborg Søndre

Nørhå Kirke, Thisted

Nørlem Kirke, Lemvig

Nørre Alslev Kirke, Falster Vestre

Nørre Asmindrup Kirke, Ods og Skippinge

Nørre Bjert Kirke, Kolding

Nørre Bork Kirke, Skjern

Nørre Broby Kirke, Fåborg

Nørre Dalby Kirke, Lejre

Nørre Felding Kirke, Holstebro

Nørre Galten Kirke, Randers-Hadsten

Nørre Gørding Kirke, Ringkøbing

Nørre Herlev Kirke, Hillerød

Nørre Højrup Kirke, Bogense

Nørre Jernløse Kirke, Holbæk

Nørre Kirkeby Kirke, Falster Vestre

Nørre Kongerslev Kirke, Støvring

Nørre Lyndelse Kirke, Ringe

Nørre Løgum Kirke, Tønder

Nørre Nebel Kirke, Varde

Nørre Nissum Kirke, Lemvig

Nørre Nærå Kirke, Bogense

Nørre Omme Kirke, Skjern

Nørre Onsild Kirke, Hobro-Purhus

Nørre Sandager Kirke, Bogense

Nørre Snede Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Nørre Søby Kirke, Ringe

Nørre Tranders Kirke, Aalborg Søndre

Nørre Uttrup Kirke, Aalborg Nordre

Nørre Vedby Kirke, Falster Vestre

Nørre Vinge Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Nørre Vium Kirke, Skjern

Nørre Ørslev Kirke, Falster Østre

Nørre Åby Kirke, Middelfart

Nørrelandskirken, Holstebro

Nørremarkskirken, Vejle

Nørresundby Kirke, Aalborg Nordre

Nørrevangskirken (Slagelse), Slagelse-Korsør

Nørup Kirke, Brande-Grene

Nøvling Kirke, Aulum

Nøvling Kirke, Aalborg Søndre

Obbekjær Kirke, Ribe Dom

Odby Kirke, Sydthy

Odden Kirke, Ods og Skippinge

Oddense Kirke, Salling

Odder Kirke, Skanderborg

Odder Valgmenighedskirke, Skanderborg

Odense Valgmenighedskirke, Odense Skt Knuds

Oksby Kirke, Varde

Oksbøl Kirke, Sønderborg

Oksenvad Kirke, Vojens-Christiansfeld

Ollerup Kirke, Svendborg

Olstrup Kirke, Maribo

Ommel Kirke, Ærø

Omø Kirke, Skælskør

Onsbjerg Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Oppe Sundby Kirke, Frederikssund

Opstandelseskirken, Glostrup

Ordrup Kirke, Gentofte

Ore Kirke, Bogense

Ormslev Kirke, Århus Søndre

Orte Kirke, Assens

Orø Kirke, Holbæk

Osted Kirke, Lejre

Otterup Kirke, Bogense

Ottestrup Kirke, Slagelse-Korsør

Otting Kirke, Salling

Oudrup Kirke, Vesthimmerlands

Oue Kirke, Hadsund

Oure Kirke, Nyborg

Outrup Kirke, Varde

Over Hadsten Kirke, Randers-Hadsten

Over Lerte Kirke, Vojens-Christiansfeld

Overlade Kirke, Vesthimmerlands

Ovsted Kirke, Skanderborg

Ovtrup Kirke, Morsø

Oxholm Kirke (Øland), Hanherred

Padesø Filialkirke, Bogense

Pedersborg Kirke, Ringsted-Sorø

Pederstrup Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Pindstrup Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Pjedsted Kirke, Fredericia

Plejecenter Sølund Kirke, Nørrebro

Porkeri Kirkje (Suderø), Færøerne

Præstebro Kirke, Gladsaxe-Herlev

Præstevang Kirke, Hillerød

Præstø Kirke, Stege-Vordingborg

Prøven, Kangersuatsiaq (Upernavik), Nordgrønland

Paarup Kirke, Hjallese

Radsted Kirke, Lolland Østre

Rakkeby Kirke, Brønderslev

Rakkeby Kirke, Morsø

Raklev Kirke, Kalundborg

Ramløse Kirke, Frederiksværk

Ramme Kirke, Lemvig

Ramsing Kirke, Salling

Randbøl Kirke, Brande-Grene

Randers Klosterkirke, Randers-Hadsten

Randerup Kirke, Tønder

Randlev Kirke, Skanderborg

Ranum Kirke, Vesthimmerlands

Ravnebjerg Kirke, Hjallese

Ravnkilde Kirke, Sydvesthimmerlands

Ravnkær Kirkesal, Slesvig

Ravnsbjergkirken, Århus Søndre

Ravnstrup Kirke, Viborg Dom

Ravsted Kirke, Tønder

Redsted Kirke, Morsø

Reerslev Kirke, Høje Tåstrup

Reerslev Kirke, Kalundborg

Reersø Kirke, Kalundborg

Refsvindinge Kirke, Nyborg

Rejsby Kirke, Ribe Dom

Rendsborg Danske Kirke, Slesvig

Resen Kirke, Skive-Fjends

Resen Kirke, Skive-Fjends

Resen Kirke, Holstebro

Revninge Kirke, Kerteminde

Ribe Domkirke, Ribe Dom

Rigshospitalets Kirke (Den Kgl. Fødselsstiftelse), Vor Frue København

Rimsø Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Rind Kirke, Herning

Rindum Kirke, Ringkøbing

Ringe Kirke, Ringe

Ringive Kirke, Brande-Grene

Ringkøbing Kirke, Ringkøbing

Ringsebølle Kirke, Maribo

Rinkenæs Gamle Kirke, Åbenrå

Rinkenæs Korskirke, Åbenrå

Risbjerg Kirke, Rødovre-Hvidovre

Risby Kirkesal, Slesvig

Rise Kirke, Åbenrå

Rise Kirke, Ærø

Rislev Kirke, Næstved

Risskov Kirke, Århus Nordre

Ristinge Kirke (Humble), Langeland

Risum Kirkesal, Slesvig

Rituvik Kirkje (Nes, Østerø), Færøerne

Roager Kirke, Ribe Dom

Rodebay, Oqaatsut Skolekapel (Jakobshavn), Nordgrønland

Roerslev Kirke, Middelfart

Roholte Kirke, Tryggevælde

Rold Kirke, Hadsund

Rolfsted Kirke, Kerteminde

Rom Kirke, Lemvig

Romdrup Kirke, Aalborg Søndre

Romlund Kirke, Viborg Dom

Rorup Kirke, Lejre

Rosenholm Slotskapel, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Roskilde Domkirke, Roskilde Dom

Roskilde Kloster Kirke (Himmelev), Roskilde Dom

Roslev Kirke, Salling

Rosmus Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Rostrup Kirke, Hadsund

Roum Kirke, Sydvesthimmerlands

Rousthøje Kirke, Skads

Rubjerg Kirke, Brønderslev

Rud Kirke, Randers-Hadsten

Rude Kirkesal, Slesvig

Rudkøbing Kirke, Langeland

Ruds Vedby Kirke, Kalundborg

Rungsted Kirke, Fredensborg

Ruts Kirke, Bornholm Vestre

Ry Kirke, Silkeborg-Ry

Rybjerg Kirke, Salling

Ryde Kirke, Lolland Søndre

Ryde Kirke, Aulum

Rye Kirke, Lejre

Rynkeby Kirke, Kerteminde

Ryslinge Kirke, Ringe

Ræhr Kirke, Hanherred

Rø Kirke, Bornholm Vestre

Rødby Kirke, Maribo

Rødbyhavn Kirke, Maribo

Rødding Frimenighedskirke, Tørninglen

Rødding Kirke, Tørninglen

Rødding Kirke, Salling

Rødding Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Rødhus Kirke (Hune), Brønderslev

Rødovre Kirke, Rødovre-Hvidovre

Røgen Kirke, Frijsenborg

Røjleskov Kirke, Middelfart

Rømø Kirke, Tørninglen

Rønbjerg Kirke, Skive-Fjends

Rønne Kirke, Bornholm Vestre

Rønnebæk Kirke, Næstved

Rønnevang Kirke, Høje Tåstrup

Rønninge Kirke, Kerteminde

Rørby Kirke, Kalundborg

Rørbæk Kirke, Sydvesthimmerlands

Rørdal Kirke, Aalborg Søndre

Rørup Kirke, Assens

Rørvig Kirke, Ods og Skippinge

Røsnæs Kirke, Kalundborg

Råbjerg Kirke, Hjørring

Råby Kirke, Mariager-Nørhald

Rårup Kirke, Hedensted

Råsted Kirke, Holstebro

Råsted Kirke, Randers-Hadsten

Saarloq Skolekapel (Julianehåb), Sydgrønland

Saattut (Uummannaq), Nordgrønland

Sabro Kirke, Århus Vestre

Sahl Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Sahl Kirke, Aulum

Saksild Kirke, Skanderborg

Sakskøbing Kirke, Lolland Østre

Saksun Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Sall Kirke, Frijsenborg

Salling Kirke, Vesthimmerlands

Saltum Kirke, Brønderslev

Samuels Kirke, Nørrebro

Sandavágur Kirkje (Vågø), Færøerne

Sandager Kirke, Assens

Sandby Kirke, Lolland Nørre

Sandby Kirke, Næstved

Sanderum Kirke, Hjallese

Sandholts Lyndelse Kirke, Fåborg

Sands Kirkje (Sandø), Færøerne

Sandvik Kirkje (Suderø), Færøerne

Sankt Nikolaj Church (Hull, England), Holmens

Sarfannguuq Oqaluffia (Holsteinsborg), Midtgrønland

Saqqaq (Jakobshavn), Nordgrønland

Satrup Kirkesal, Slesvig

Savissivik (Thule), Midtgrønland

Scoresbysund (Scoresbysund), Midtgrønland

Sebber Kirke, Støvring

Seden Kirke, Hjallese

Seem Kirke, Ribe Dom

Seest Kirke, Kolding

Sejerslev Kirke, Morsø

Sejerø Kirke, Ods og Skippinge

Sejlflod Kirke, Støvring

Sejling Kirke, Silkeborg-Ry

Sejlstrup Kirke, Brønderslev

Sejs-Svejbæk Kirke, Silkeborg-Ry

Selatrad, Færøerne

Selde Kirke, Salling

Selsø Kirke, Frederikssund

Sem Kirke, Mariager-Nørhald

Sengeløse Kirke, Høje Tåstrup

Sennels Kirke, Thisted

Sermiligaaq Skolekapel (Ammassalik), Midtgrønland

Serridslev Kirke, Horsens

Serritslev Kirke, Brønderslev

Serup Kirke, Silkeborg-Ry

Sevel Kirke, Aulum

Siem Kirke, Hadsund

Sigerslevvester Kirke, Frederikssund

Sigersted Kirke, Ringsted-Sorø

Silkeborg Kirke, Silkeborg-Ry

Simeons Kirke, Nørrebro

Simested Kirke, Sydvesthimmerlands

Simmelkær Kirke, Aulum

Simmerbølle Kirke, Langeland

Simon Peter Kirke, Kolding

Simon Peters Kirke, Amagerbro

Simon Peters Kirke (Grenå), Grenå-Nørre Djurs

Sindal Bykirke, Frederikshavn

Sindal Gamle Kirke, Frederikshavn

Sindbjerg Kirke, Hedensted

Sinding Kirke, Herning

Sinding Kirke, Silkeborg-Ry

Sionskirken, Østerbro

Siorapaluk Skolekapel (Thule), Midtgrønland

Sir Kirke, Holstebro

Sisimiut Oqaluffiat (Holsteinsborg), Midtgrønland

Sjelle Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Sjógv Kirkje (Sjógv), Færøerne

Sjælør Kirke, Vesterbro

Sjørring Kirke, Thisted

Sjørslev Kirke, Ikast

Skader Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Skads Kirke, Skads

Skagen Kirke, Hjørring

Skálavíkar Kirkje (Sandø), Færøerne

Skalborg Kirke, Aalborg Søndre

Skallerup Kirke, Hjørring

Skallerup Kirke, Morsø

Skals Kirke, Sydvesthimmerlands

Skamby Kirke, Bogense

Skamstrup Kirke, Holbæk

Skanderborg Slotskirke, Skanderborg

Skanderup Kirke, Malt

Skanderup Kirke, Skanderborg

Skanderup Valgmenighedskirke, Malt

Skannerup Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Skarresø Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Skarrild Kirke, Herning

Skarø Kirke (Drejø), Svendborg

Skeby Kirke, Bogense

Skejby Kirke, Århus Nordre

Skelager Kirke, Århus Nordre

Skelby Kirke, Næstved

Skelby Kirke, Falster Østre

Skelgårdskirken, Amagerland

Skellebjerg Kirke, Kalundborg

Skellerup Kirke, Kerteminde

Skelund Kirke, Hadsund

Skibby Kirke, Frederikssund

Skibet Kirke, Vejle

Skibinge Kirke, Stege-Vordingborg

Skibsted Kirke, Hadsund

Skinnerup Kirke, Thisted

Skive Kirke, Skive-Fjends

Skivholme Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Skivum Kirke, Vesthimmerlands

Skjellerup Kirke, Hobro-Purhus

Skjern Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Skjern Kirke, Skjern

Skjold Kirke, Hedensted

Skjoldbjerg Kirke, Brande-Grene

Skjoldborg Kirke, Thisted

Skjoldhøj Kirke, Århus Vestre

Skjød Kirke, Randers-Hadsten

Skjørring Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Skodborg Kirke, Vojens-Christiansfeld

Skopunar Kirkje (Sandø), Færøerne

Skorup Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Skovby Kirke, Bogense

Skovby Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Skovby Kirkesal, Slesvig

Skovkirken (Dianalund), Kalundborg

Skoven Kirke, Frederikssund

Skovlund Kirkesal, Slesvig

Skovlund Kirke, Varde

Skovlunde Kirke, Ballerup-Værløse

Skovlænge Kirke, Lolland Søndre

Skovshoved Kirke, Gentofte

Skovvejskirken (Ballerup), Ballerup-Værløse

Skrave Kirke, Vojens-Christiansfeld

Skrydstrup Kirke, Tørninglen

Skræm Kirke, Hanherred

Skrøbelev Kirke, Langeland

Skt Ansgar Kirke, Ribe Dom

Sct Andreas Kirke (Bregninge), Svendborg

Skt Andreas Kirke, Vor Frue København

Skt Andreas Kirke, Randers-Hadsten

Skt Bendts Kirke, Ringsted-Sorø

Skt Bodil Kirke, Bornholm Østre

Sct Catharine Kirke, Ribe Dom

Skt Catharinæ Kirke, Hjørring

Sct Clemens Kirke (Kastrup), Stege-Vordingborg

Sct Clemens Kirke (Klemensker), Bornholm Vestre

Skt Clemens Kirke (Nykøbing M), Morsø

Skt Clemens Kirke, Randers-Hadsten

Sct Clemens Kirke (Rømø), Tørninglen

Skt Hans Hospitalskirke, Roskilde Dom

Skt Hans Kirke, Hjørring

Skt Hans Kirke, Odense Skt Knuds

Sct Hans Danske Kirke, Slesvig

Sct Hans Kirke (Stege), Stege-Vordingborg

Skt Ib Kirke (Måløv), Ballerup-Værløse

Skt Ibs Kirke, Bornholm Østre

Sct Jacobi Kirke (Varde), Varde

Skt Jakobs Kirke, Østerbro

Sct Johannes Kirke (Aså), Sæby

Skt Johannes Kirke, Herning

Skt Johannes Kirke, Nørrebro

Sct Johannes Kirke, Slesvig

Skt Johannes Kirke (Kegnæs), Sønderborg

Skt Johannes Kirke, Vejle

Skt johannes Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Skt Jørgen Kirke, Svendborg

Sct Jørgen og Mørvig Danske Kirke, Slesvig

Sct Jørgen Kirke (Landet), Svendborg

Skt Jørgens Kirke, Næstved

Skt Jørgens Kirke, Åbenrå

Skt Jørgensbjerg Kirke, Roskilde Dom

Skt Katharina Kirke (Store Heddinge), Tryggevælde

Skt Knuds Kirke / Fyns Domkirke, Odense Skt Knuds

Sct Knud Kirke, Bornholm Vestre

Skt Knuds Kirke, Ribe Dom

Skt Laurenti Kirke (Kerteminde), Kerteminde

Sct Lukas Kirke, Frederiksberg

Skt Lukas Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Skt Lukas Stiftelsen Kirke, Gentofte

Skt Marie Kirke, Sønderborg

Sct Mariæ Klosterkirke, Helsingør

Sct Markus Kirke, Frederiksberg

Skt Markus Kirke, Aalborg Budolfi

Skt Markus Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Sct Matthæus Kirke, Vesterbro

Skt Michaelis Kirke, Fredericia

Sct Michaels Kirke (Slangerup), Frederikssund

Skt Mikaels Kirke (Sønder Nærå), Ringe

Skt Mikkels Kirke, Slagelse-Korsør

Sct Morten Kirke (Bjerreby), Svendborg

Skt Mortens Kirke (Fur), Salling

Skt Mortens Kirke, Næstved

Skt Mortens Kirke, Randers-Hadsten

Skt Nicolai Kirke, Kolding

Sct Nicolai Kirke (Køge), Køge

Skt Nicolai Kirke (Middelfart), Middelfart

Skt Nicolai Kirke (Skælskør), Skælskør

Skt Nicolai Kirke, Vejle

Skt Nicolai Kirke, Åbenrå

Skt Nicolai Kirke (Rønne), Bornholm Vestre

Skt Nicolaj Kirke (Bogense), Bogense

Sct Niels Kirke (Westerland), Slesvig

Skt Nikolai Kirke (Farup), Ribe

Skt Nikolai Kirke (Holbæk), Holbæk

Skt Nikolai Kryptkirke (Vor Frue), Århus Dom-Samsø-Tunø

Skt Nikolai Kirke (Nakskov), Lolland Nørre

Skt Nikolaj Kirke, Svendborg

Sct Olai Kirke / Helsingør Domkirke, Helsingør

Skt Olai Kirke, Hjørring

Sct Ols Rundkirke, Bornholm Vestre

Skt Paul Kirke, Randers-Hadsten

Skt Pauls Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Skt Pouls Kirke, Holmens

Skt Peders Kirke, Malt

Skt Peders Kirke (Højer), Tønder

Skt Peders Kirke, Randers-Hadsten

Skt Peders Kirke (Bering Valgmenighedskirke), Århus Søndre

Skt Peders Kapel, Næstved

Skt Peders Kirke, Næstved

Skt Peders Kirke (Slagelse), Slagelse-Korsør

Sct Peder Kirke, Bornholm Østre

Skt Peter-Ording Kirkesal, Slesvig

Sct Petri Kirke (Varnæs), Åbenrå

Skt Petri Tyske Kirke, Vor Frue København

Sct Povl Kirke, Bornholm Østre

Sct Povl Kirke (Rødding Frimenighed), Tørninglen

Skt Povls Kirke, Slagelse-Korsør

Skt Severin Kirke, Haderslev Dom

Skt Stefans Kirke, Nørrebro

Skt Sørens Kirke (Gødvad), Silkeborg-Ry

Skt Thomas Kirke, Frederiksberg

Sct Thomas Kirke, Slesvig

Skuldelev Kirke, Frederikssund

Skúvoyar Kirkje (Sandø), Færøerne

Skydebjerg Kirke, Assens

Skyum Kirke, Sydthy

Skærbæk Kirke, Tørninglen

Skæring Lokalcenter, Århus Nordre

Skærlund Kirke, Brande-Grene

Skærum Kirke, Frederikshavn

Skærup Kirke, Fredericia

Skæve Kirke, Sæby

Skævinge Kirke, Frederiksværk

Skødstrup Kirke, Århus Nordre

Skørping Kirke, Hadsund

Skørping Nykirke, Hadsund

Skørpinge Kirke, Skælskør

Skørring Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Skørringe Kirke, Maribo

Skåde Kirke, Århus Søndre

Skåle Kirkje (Sjógv), Færøerne

Skårup Kirke, Svendborg

Slaglille Kirke, Ringsted-Sorø

Slagslunde Kirke, Frederikssund

Slemminge Kirke, Lolland Østre

Slangerup Kirke, Frederikssund

Sletten, Ammassivik, Sydgrønland

Slots Bjergby Kirke, Skælskør

Sludstrup Kirke, Skælskør

Smerup Kirke, Tryggevælde

Smidstrup Kirke, Fredericia

Smidstrup Strandkirke (Gilleleje), Frederiksværk

Smollerup Kirke, Skive-Fjends

Smørum Kirke, Ballerup-Værløse

Snedsted Kirke, Thisted

Snejbjerg Kirke, Herning

Snesere Kirke, Næstved

Sneslev Kirke, Ringsted-Sorø

Sneum Kirke, Skads

Snoldelev Kirke, Køge

Snostrup Kirke, Frederikssund

Snæbum Kirke, Hobro-Purhus

Snøde Kirke, Langeland

Sociedad Protestante del Sud-Este (Neccochea), Argentina

Sociedad Protestante del Sud (Tres Arroyos), Argentina

Soderup Kirke, Holbæk

Solbjerg Kirke, Frederiksberg

Solbjerg Kirke, Kalundborg

Solbjerg Kirke, Morsø

Solbjerg Kirke, Hadsund

Solrød Kirke, Køge

Solrød Strand Kirke, Køge

Solvang Kirke, Amagerland

Sommersted Kirke, Vojens-Christiansfeld

Sonnerup Kirke, Lejre

Sorgenfri Kirke, Kongens Lyngby

Sortebrødre Kirke (Søndre), Viborg Dom

Sorterup Kirke, Slagelse-Korsør

Sorø Klosterkirke (Sorø), Ringsted-Sorø

Sottrup Kirke, Sønderborg

Spandet Kirke, Ribe Dom

Sparkær Kirke (Nørre Borris), Skive-Fjends

Spentrup Kirke, Hobro-Purhus

Spjellerup Kirke, Tryggevælde

Sporskifte Danske Kirke, Slesvig

Sporup Kirke, Frijsenborg

Spørring Kirke, Århus Nordre

SSF's Forsamlingshus, Slesvig

St Katharine's Church (London, England), Holmens

Staby Kirke, Ringkøbing

Stadager Kirke, Falster Vestre

Stadil Kirke, Ringkøbing

Stagstrup Kirke, Thisted

Staldkirken / Vesterland Danske Kirke, Slesvig

Statsfængslet i Horsens Kirke, Horsens-Gedved

Statsfængslet i Kragskovhede Kirke, Frederikshavn

Statsfængslet i Sønder Ommes Kirke, Brande-Grene

Stauning Kirke, Skjern

Stavnsholt Kirke, Hillerød

Stege Kirke, Stege-Vordingborg

Stenbjerg Kirke (Nørhå), Thisted

Stenderup Kirke, Malt

Stenderup Kirke, Hedensted

Stenderup Kirke, Varde

Stenfeld Kirkesal, Slesvig

Stengård Kirke, Gladsaxe-Herlev

Stenild Kirke, Sydvesthimmerlands

Stenlille Kirke, Kalundborg

Stenløse Kirke, Hjallese

Stenløse Kirke, Frederikssund

Stenmagle Kirke, Kalundborg

Stensby Kirke, Stege-Vordingborg

Stensgaard Kirke, Nyborg

Stenstrup Kirke, Svendborg

Stenum Kirke, Brønderslev

Stenvad Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Stepping Kirke, Vojens-Christiansfeld

Stevns Valgmenighedskirke, Tryggevælde

Sthens Kirke, Helsingør

Stige Kirke, Hjallese

Stigs Bjergby Kirke, Holbæk

Stilling Kirke, Skanderborg

Stjær Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Stoense Kirke, Langeland

Stoholm Kirke (Feldingbjerg), Skive-Fjends

Stokkemarke Kirke, Maribo

Storarden Kirke, Hadsund

Store Ajstrup Kirke, Støvring

Store Brøndum Kirke, Hadsund

Store Dalby Kirke, Hedensted

Store Fuglede Kirke, Kalundborg

Store Magleby Kirke, Amagerlund

Store Tåstrup Kirke, Holbæk

Store Vi Kirke, Slesvig

Stormarkskirken, Lolland Nørre

Storring Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Storvorde Kirke, Støvring

Stouby Kirke, Hedensted

Strandby Kirke (Elling), Frederikshavn

Strandby Kirke Kirke, Vesthimmerlands

Strandkirken (Væggerløse), Falster Østre

Strandmarkskirken, Rødovre-Hvidovre

Strellev Kirke, Varde

Strib Kirke, Middelfart

Struer Kirke, Holstebro

Strukstrup Kirke, Slesvig

Strynø Kirke, Langeland

Strø Kirke, Frederiksværk

Strøby Kirke, Tryggevælde

Stubbekøbing Kirke, Falster Østre

Stubberup Kirke, Kerteminde

Studsgård Kirke, Herning

Støvring Kirke (Buderup), Støvring

Støvring Kirke, Mariager-Nørhald

Støvringgård Klosterkirke, Mariager-Nørhald

Sukkertoppen, Eliap Oqaluffia, Eliaski (Sukkertoppen), Midtgrønland

Suldrup Kirke, Støvring

Sulsted Kirke, Aalborg Nordre

Sumba Kirkje (Suderø), Færøerne

Sundby Kirke, Amagerbro

Sundby Kirke, Morsø

Sundkirken (Toreby), Falster Vestre

Sundkirken, Amagerbro

Sunds Kirke, Herning

Svanninge Kirke, Fåborg

Svallerup Kirke, Kalundborg

Svaneke Kirke, Bornholm Østre

Svenstrup Kirke, Mariager-Nørhald

Svenstrup Kirke, Sønderborg

Svenstrup Kirke, Aalborg Søndre

Svindinge Kirke, Nyborg

Svingelbjerg Kirke, Vesthimmerlands

Svinninge Kirke, Holbæk

Svinø Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Svinø Kirke, Stege-Vordingborg

Svogerslev Kirke, Roskilde Dom

Svostrup Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Sværdborg Kirke, Stege-Vordingborg

Sydprøven, Alluitsup Paa, Sydgrønland

Systofte Kirke, Falster Østre

Syv Kirke, Køge

Sæby Kirke, Lejre

Sæby Kirke, Kalundborg

Sæby Kirke, Salling

Sæby Kirke, Sæby

Sædden Kirke, Skads

Sædder Kirke, Køge

Sædding Kirke, Skjern

Sædinge Kirke, Maribo

Særløse Kirke, Lejre

Særslev Kirke, Ods og Skippinge

Særslev Kirke, Bogense

Søborg Kirke, Gladsaxe-Herlev

Søborg Kirke, Frederiksværk

Søborgmagle Kirke, Gladsaxe-Herlev

Søby Kirke, Assens

Søby Kirke, Frijsenborg

Søby Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Søby Kirke, Ærø

Søbækskirken, Holbæk

Sødring Kirke, Mariager-Nørhald

Søften Kirke, Frijsenborg

Søllerød Kirke, Kongens Lyngby

Søllested Kirke, Assens

Søllested Kirke, Lolland Søndre

Søllinge Kirke, Ringe

Sømandskirken i Nyhavn, Holmens

Søndbjerg Kirke, Sydthy

Sønder Alslev Kirke, Falster Østre

Sønder Asmindrup Kirke, Holbæk

Sønder Bjerge Kirke, Skælskør

Sønder Bjert Kirke, Kolding

Sønder Bork Kirke, Skjern

Sønder Borris, Skjern

Sønder Brarup Danske Kirke, Slesvig

Sønder Broby Kirke, Fåborg

Sønder Dråby Kirke, Morsø

Sønder Felding Kirke, Herning

Sønder Hygum Kirke, Tørninglen

Sønder Højrup Kirke, Ringe

Sønder Jernløse Kirke, Holbæk

Sønder Kirkeby Kirke, Falster Østre

Sønder Kongerslev Kirke, Støvring

Sønder Lem Kirke, Ringkøbing

Sønder Løgum Kirke, Slesvig

Sønder Nissum Kirke, Ringkøbing

Sønder Nærå Valgmenighedskirke, Ringe

Sønder Omme Kirke, Brande-Grene

Sønder Onsild Kirke, Hobro-Purhus

Sønder Rind Kirke, Viborg Dom

Sønder Skast Kirke, Tønder

Sønder Starup Kirke, Haderslev Dom

Sønder Stenderup Kirke, Kolding

Sønder Tranders Kirke, Aalborg Søndre

Sønder Upernavik (Upernavik), Nordgrønland

Sønder Vilstrup Kirke, Kolding

Sønder Vinge Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Sønder Vissing Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Sønder Vium Kirke, Skjern

Sønder Årslev Kirke, Århus Vestre

Sønderbro Kirke, Horsens

Sønderby Kirke, Assens

Sønderbæk Kirke, Hobro-Purhus

Sønderho Kirke, Skads

Sønderholm Kirke, Aalborg Søndre

Sønderhå Kirke, Thisted

Søndermarkskirken (Skt Nicolai), Vejle

Søndermarkskirken, Viborg Dom

Søndersted Kirke, Holbæk

Sønderup Kirke, Slagelse-Korsør

Sønderup Kirke, Støvring

Søndersø Kirke, Bogense

Sørbymagle Kirke, Skælskør

Sørig Kirke, Hjørring

Sørup Kirke, Støvring

Sørup Kirke, Svendborg

Sørup Kirkesal, Slesvig

Sørvágur Kirkje (Vågø), Færøerne

Søstrup Kirke, Holbæk

Søttrup Frimenighedskirke (Vesthimmerlands Frimenighed), Vesthimmerlands

Søvind Kirke, Horsens

Tagensbo Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Taksigelseskirken (Aldersro), Østerbro

Tamdrup Kirke, Horsens

Tanderup Kirke, Assens

Tandslet Kirke, Sønderborg

Tapdrup Kirke, Viborg Dom

Tarm Kirke, Skjern

Taps Kirke, Vojens-Christiansfeld

Tarp Danske Kirke, Slesvig

Tasiusaq, Upernavik (Upernavik), Nordgrønland

Tasiusaq, Nanortalik, Sydgrønland

Taulov Kirke, Fredericia

Tejn Kirke, Bornholm Vestre

Teestrup Kirke, Ringsted-Sorø

Terndrup Kirke, Hadsund

Terslev Kirke, Ringsted-Sorø

Tersløse Kirke, Kalundborg

Testrup Kirke, Sydvesthimmerlands

Them Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Thise Kirke, Salling

Thisted Kirke, Thisted

Thomas Kingos Kirke, Odense Skt Knuds

Thorning Kirke, Ikast

Thorsager Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Thorsted Kirke, Thisted

Thorstrup Kirke, Varde

Thorsø Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Thorum Kirke, Salling

Thule, Qaanaaq (Thule), Midtgrønland

Thumby Kirke, Slesvig

Thurø Kirke, Svendborg

Thyborøn Kirke, Lemvig

Thyregod Kirke, Brande-Grene

Tibirke Kirke, Frederiksværk

Tikøb Kirke, Helsingør

Tillitze Kirke, Lolland Søndre

Tilst Kirke, Århus Vestre

Tilsted Kirke, Thisted

Tim Kirke, Ringkøbing

Timotheus Kirke, Valby-Vanløse

Timring Kirke, Aulum

Ting Jellinge Kirke, Skælskør

Tingbjerg Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Tinglev Kirke, Tønder

Tingsted Kirke, Falster Vestre

Tiniteqilaaq Skolekapel (Ammassalik), Midtgrønland

Tinningsted Kirke, Slesvig

Tiphede Kirke, Aulum

Tirslund Kirke, Tørninglen

Tirsted Kirke, Maribo

Tirstrup Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Tise Kirke, Brønderslev

Tiset Kirke, Århus Søndre

Tistrup Kirke, Varde

Tjele Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Tjæreborg Kirke, Skads

Tjæreby Kirke, Hillerød

Tjæreby Kirke, Skælskør

Tjørnuvik Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Tjørring Kirke, Herning

Todbjerg Kirke, Århus Nordre

Toftlund Kirke, Tørninglen

Toksværd Kirke, Næstved

Tolne Kirke, Frederikshavn

Tolstrup Kirke, Brønderslev

Tolstrup Kirke, Horsens

Tommerup Kirke, Fåborg

Toreby Kirke, Falster Vestre

Torkilstrup Kirke, Falster Vestre

Tornbjerg Kirke, Hjallese

Tornby Kirke, Hjørring

Torrild Kirke, Skanderborg

Tórshavn Kirkje (Sydstrømø), Færøerne

Torslev Kirke, Hanherred

Torslev Kirke, Sæby

Torslunde Kirke, Maribo

Torslunde Kirke, Høje Tåstrup

Torsminde Kirke (Sønder Nissum), Ringkøbing

Torsted Frimenighedskirke, Thisted

Torsted Kirke, Horsens

Torsted Kirke, Ringkøbing

Torup Kirke, Hanherred

Torup Kirke, Frederiksværk

Torup Kirke, Frijsenborg

Torup Kirke, Hadsund

Tranbjerg Kirke, Århus Søndre

Tranderup Kirke, Ærø

Trandum Kirke, Aulum

Tranebjerg Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Tranekær Kirke, Langeland

Trans Kirke, Lemvig

Tranum Kirke, Hanherred

Treenighedskirken, Skads

Trefoldighedskirken (Thurø), Svendborg

Treja Kirkesal, Slesvig

Trige Kirke, Århus Nordre

Trinitatis Kirke, Fredericia

Trinitatis Kirke, Vor Frue København

Troldhede Kirke, Herning

Trustrup Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Tryggelev Kirke, Langeland

Træden Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Trængstrup Frimenighedskirke, Støvring

Tullebølle Kirke, Langeland

Tulstrup Kirke, Silkeborg-Ry

Tulstrup Kirke, Århus Søndre

Tune Kirke, Køge

Tunø Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Tureby Kirke, Tryggevælde

Turup Kirke, Assens

Tuse Kirke, Holbæk

Tussaaq Skolekapel (Upernavik), Nordgrønland

Tved Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Tved Kirke, Svendborg

Tved Kirke, Thisted

Tvede Kirke, Mariager-Nørhald

Tveje Merløse Kirke, Holbæk

Tversted Kirke, Hjørring

Tvilum Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Tvis Kirke, Holstebro

Tvøroyri Kirkje, Færøerne

Tybjerg Kirke, Næstved

Tyrsted Kirke, Horsens

Tyrsting Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Tyrstrup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Tystrup Kirke, Skælskør

Tyvelse Kirke, Næstved

Tæbring Kirke, Morsø

Tødsø Kirke, Morsø

Tølløse Kirke, Holbæk

Tømmerby Kirke, Hanherred

Tømmerup Kirke, Kalundborg

Tønder Kristkirke, Tønder

Tøndering Kirke, Salling

Tønning Kirkesal, Slesvig

Tønning Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Tørring Kirke, Lemvig

Tørring Kirke, Hedensted

Tøstrup Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Tågerup Kirke, Maribo

Tånum Kirke, Randers-Hadsten

Tåning Kirke, Skanderborg

Tårbæk Kirke, Kongens Lyngby

Tårnborg Kirke, Slagelse-Korsør

Tårnby Kirke, Amagerland

Tårnby Kirke, Tryggevælde

Tårs Kirke, Hjørring

Tårs Kirke, Lolland Østre

Tårup Kirke, Viborg Dom

Tårup Kirke, Nyborg

Tåstrup Nykirke Kirke, Høje Tåstrup

Ubberud Kirke, Hjallese

Ubby Kirke, Kalundborg

Ubjerg Kirke, Tønder

Udby Kirke, Holbæk

Udby Kirke, Middelfart

Udby Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Udby Kirke, Stege-Vordingborg

Udbyneder Kirke, Mariager-Nørhald

Udlejre Kirke, Frederikssund

Uge Kirke, Åbenrå

Ugerløse Kirke, Holbæk

Uggeløse Kirke, Hillerød

Uggerby Kirke, Hjørring

Uggerslev Kirke, Bogense

Ugilt Kirke, Frederikshavn

Uhre Kirke, Brande-Grene

Ukkusissat (Uummannaq), Nordgrønland

Ulbjerg Kirke, Sydvesthimmerlands

Ulbølle Kirke, Svendborg

Uldum Kirke, Hedensted

Ulfborg Kirke, Ringkøbing

Ulfkær Kirke (Ulfborg), Ringkøbing

Ulkebøl Kirke, Sønderborg

Ullerslev Kirke, Kerteminde

Ullerup Kirke, Sønderborg

Ullerød Kirke, Hillerød

Ullits Kirke, Vesthimmerlands

Ulse Kirke, Tryggevælde

Ulsted Kirke, Sæby

Ulstrup Kirke, Vesthimmerlands

Ulstrupbro Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Understed Kirke, Sæby

Underup Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Undløse Kirke, Holbæk

Upernavik (Upernavik), Nordgrønland

Urlev Kirke, Hedensted

Urup Kirke, Brande-Grene

Uth Kirke, Horsens

Utterslev Kirke, Bispebjerg-Brønshøj

Utterslev Kirke, Lolland Nørre

Uummannaq (Uummannaq), Nordgrønland

Uvelse Kirke, Frederikssund

Vadum Kirke, Aalborg Nordre

Vagur Kirkje (Suderø), Færøerne

Valby Kirke, Frederiksværk

Valdemars Slots Kirke (Bregninge), Svendborg

Vallekilde Kirke, Ods og Skippinge

Vallekilde Valgmenighedskirke, Ods og Skippinge

Vallensbæk Kirke, Glostrup

Vallensved Kirke, Næstved

Valløby Kirke, Tryggevælde

Valsbølhus Kirkesal, Slesvig

Valsgård Kirke, Hadsund

Valsølille Kirke, Ringsted-Sorø

Vamdrup Kirke, Kolding

Vammen Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vandborg Kirke, Lemvig

Vanderup Kirke, Slesvig

Vang Kirke, Thisted

Vangede Kirke, Gentofte

Vanløse Kirke, Valby-Vanløse

Vantinge Kirke, Ringe

Vantore Kirke, Lolland Østre

Varde Kirke, Varde

Varnæs Kirke, Åbenrå

Varpelev Kirke, Tryggevælde

Vartov Kirke, Vor Frue København

Vebbestrup Kirke, Hadsund

Vedbæk Kirke, Kongens Lyngby

Vedersø Kirke, Ringkøbing

Vedslet Kirke, Horsens

Vedsted Kirke, Vojens-Christiansfeld

Vedsted Kirke, Aalborg Nordre

Vedtofte Kirke, Assens

Veerst Kirke, Malt

Veflinge Kirke, Bogense

Veggerby Kirke, Støvring

Veggerslev Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Vejby Kirke, Brønderslev

Vejby Kirke, Frederiksværk

Vejby Kirke, Salling

Vejen Kirke, Malt

Vejerslev Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vejerslev Kirke, Morsø

Vejgård Kirke, Aalborg Budolfi

Vejlby Kirke, Fredericia

Vejlby Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Vejlby Kirke, Middelfart

Vejlby Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Vejlby Kirke, Århus Nordre

Vejle Kirke, Fåborg

Vejleby Kirke, Maribo

Vejleå Kirke (Ishøj), Høje Tåstrup

Vejlø Kirke, Næstved

Vejrum Kirke, Holstebro

Vejrum Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vejrup Kirke, Ribe Dom

Vejstrup Kirke, Vojens-Christiansfeld

Vejstrup Kirke, Nyborg

Vejstrup Valgmenighedskirke, Nyborg

Veksø Kirke, Frederikssund

Vellerup Kirke, Frederikssund

Vellev Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Velling Kirke, Ringkøbing

Vemb Kirke, Ringkøbing

Vemmelev Kirke, Slagelse-Korsør

Vemmetofte Klosterkirke, Tryggevælde

Veng Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Vennebjerg Kirke, Hjørring

Venslev Kirke, Skælskør

Venø Kirke, Holstebro

Verninge Kirke, Fåborg

Vesløs Valgmenighedskirke (Hannæs Valgmenighed), Hanherred

Vesløs Kirke, Thisted

Vestbjerg Kirkecenter, Aalborg Nordre

Vestejdersted Kirkesal, Slesvig

Vestenskov Kirke, Lolland Søndre

Vester Alling Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Vester Assels Kirke, Morsø

Vester Bjerregrav Kirke, Sydvesthimmerlands

Vester Broby Kirke, Ringsted-Sorø

Vester Egede Kirke, Tryggevælde

Vester Egesborg Kirke, Næstved

Vester Hassing Kirke, Sæby

Vester Hjermitslev Kirke, Brønderslev

Vester Hornum Kirke, Vesthimmerlands

Vester Hæsinge Kirke, Fåborg

Vester Kirke, Brande-Grene

Vester Løve Kirke, Kalundborg

Vester Nebel Kirke, Vejle

Vester Nebel Kirke, Skads

Vester Nykirke, Ribe Dom

Vester Skerninge Kirke, Svendborg

Vester Starup Kirke, Malt

Vester Tostrup Kirke, Sydvesthimmerlands

Vester Tørslev Kirke, Mariager-Nørhald

Vester Ulslev Kirke, Lolland Østre

Vester Vandet Kirke, Thisted

Vester Vedsted Kirke, Ribe Dom

Vester Velling Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vester Åby Kirke, Fåborg

Vesterborg Kirke, Lolland Søndre

Vesterbølle Kirke, Sydvesthimmerlands

Vesterhede Kirke, Brande-Grene

Vesterkær Kirke, Aalborg Budolfi

Vesterland Danske Kirke / Staldkirken, Slesvig

Vestermarie Kirke, Bornholm Vestre

Vestermark Kirke (Statsfængslet i Horsens), Horsens

Vestervang Kirke, Helsingør

Vestervang Kirke, Viborg Dom

Vestervig Kirke, Sydthy

Vesterø Havn Kirke, Frederikshavn

Vesterø Kirke, Frederikshavn

Vestkirken (Pederstrup), Ballerup-Værløse

Vestmanna Kirkje (Nordstrømø), Færøerne

Vestre Fængsels Kirke, Vesterbro

Vesturkirkjan (Sydstrømø), Færøerne

Vetterslev Kirke, Ringsted-Sorø

Viborg Domkirke, Viborg Dom

Viby Kirke, Kerteminde

Viby Kirke, Århus Søndre

Videbæk Kirke, Skjern

Viderejde Kirkje (Norderøerne), Færøerne

Vidstrup Kirke, Hjørring

Vig Kirke, Ods og Skippinge

Vigerslev Kirke, Valby-Vanløse

Vigerslev Kirke, Bogense

Vigersted Kirke, Ringsted-Sorø

Vigsnæs Kirke, Lolland Østre

Vigsø Kirke, Hanherred

Vildbjerg Kirke, Aulum

Vile Kirke, Salling

Villerslev Kirke, Sydthy

Villersø Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Villingerød Kirke, Frederiksværk

Vilslev Kirke, Ribe Dom

Vilsted Kirke, Vesthimmerlands

Vilstrup Kirke, Haderslev Dom

Vind Kirke, Aulum

Vindblæs Kirke, Vesthimmerlands

Vindblæs Kirke, Mariager-Nørhald

Vindeby Kirke, Lolland Nørre

Vindelev Kirke, Vejle

Vinderslev Kirke, Ikast

Vinderup Kirke, Aulum

Vinderød Kirke, Frederiksværk

Vinding Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Vinding Kirke, Aulum

Vinding Kirke, Vejle

Vindinge Kirke, Nyborg

Vindinge Kirke, Roskilde Dom

Vindum Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vinkel Kirke, Viborg Dom

Virklund Kirke, Silkeborg-Ry

Virring Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Virum Kirke, Kongens Lyngby

Visborg Kirke, Hadsund

Visby Kirke, Tønder

Visby Kirke, Sydthy

Viskinge Kirke, Ods og Skippinge

Viskum Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vissenbjerg Kirke, Assens

Vissing Kirke, Randers-Hadsten

Vistoft Kirke, Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Vitten Kirke, Frijsenborg

Vittrup Kirke (Børglum), Brønderslev

Vitved Kirke, Skanderborg

Viuf Kirke, Kolding

Vium Kirke, Ikast

Vive Kirke, Hadsund

Vivild Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Vodder Kirke, Tørninglen

Vodskov Kirke, Aalborg Nordre

Voel Kirke, Gjern-Galten-Hørning

Voer Kirke, Sæby

Voer Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Voerladegård Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Vognsild Kirke, Vesthimmerlands

Vojens Kirke, Vojens-Christiansfeld

Vokslev Kirke, Støvring

Voldby Kirke, Frijsenborg

Voldby Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Voldhøj Valgmenighedskirke, Holstebro

Voldum Kirke, Randers-Hadsten

Vollerslev Kirke, Lejre

Volling Kirke, Salling

Vollsmose Kirke, Odense Skt Knuds

Volsted Kirke, Aalborg Søndre

Volstrup Kirke, Sæby

Vonge Kirke (Øster Nykirke), Brande-Grene

Vonsbæk Kirke, Haderslev Dom

Vonsild Kirke, Kolding

Vor Frelser Kirke, Skads

Vor Frelser Kirke, Horsens

Vor Frelsers Kirke, Amagerbro

Vor Frelsers Kirke (Korsløkke), Odense Skt Knuds

Vor Frelsers Kirke, Vejle

Vor Frelsers Kirke, Aalborg Budolfi

Vor Frue Kirke (Assens), Assens

Vor Frue Kirke (Notmark), Sønderborg

Vor Frue Kirke (Flødstrup), Kerteminde

Vor Frue Kirke (Haderslev Domkirke), Haderslev Dom

Vor Frue Kirke, Kalundborg

Vor Frue Kirke / Københavns Domkirke, Vor Frue København

Vor Frue Kirke (Nyborg), Nyborg

Vor Frue Kirke, Odense Skt Knuds

Vor Frue Kirke (Oksbøl), Sønderborg

Vor Frue Kirke (Roskilde Dom), Roskilde Dom

Vor Frue Kirke (Skive), Skive-Fjends

Vor Frue Kirke (Vor Frue), Roskilde Dom

Vor Frue Kirke(Vordingborg), Stege-Vordingborg

Vor Frue Kirke, Svendborg

Vor Frue Kirke, Aalborg Budolfi

Vor Frue Kirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Vorbasse Kirke, Brande-Grene

Vorde Kirke, Viborg Dom

Vordingborg Kirke, Stege-Vordingborg

Vorgod Kirke, Skjern

Vorning Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Vorslunde Kirke, Brande-Grene

Vorup Kirke, Randers-Hadsten

Vorupør Kirke, Thisted

Vrads Kirke, Them-Nørre Snede-Brædstrup

Vrangstrup Kirke, Næstved

Vrejlev Klosterkirke, Hjørring

Vrensted Kirke, Brønderslev

Vridsted Kirke, Skive-Fjends

Vrigsted Kirke, Hedensted

Vrinners Kirke (Rolsø), Ebeltoft-Rosenholm-Rønde

Vroue Kirke, Skive-Fjends

Vrå Kirke, Brønderslev

Vrå Valgmenighedskirke, Brønderslev

Vråby Kirke, Tryggevælde

Vust Kirke, Hanherred

VYK Kirkesal, Slesvig

Væggerløse Kirke, Falster Østre

Væggerskilde Kirke, Skjern

Vær Kirke, Horsens

Værløse Kirke, Ballerup-Værløse

Værslev Kirke, Kalundborg

Værum Kirke, Frijsenborg

Våbensted Kirke, Lolland Østre

Vålse Kirke, Falster Vestre

Ydby Kirke, Sydthy

Yding Kirke, Horsens

Zions Kirke, Skads

Ærøskøbing Kirke, Ærø

Øde Førslev Kirke, Ringsted-Sorø

Ødis Kirke, Kolding

Ødsted Kirke, Vejle

Ødum Kirke, Randers-Hadsten

Øland Kirke, Hanherred

Ølby Kirke (Højelse), Køge

Ølby Kirke, Holstebro

Ølgod Kirke, Varde

Øls Kirke, Hobro-Purhus

Ølsemagle Kirke, Køge

Ølst Kirke, Randers-Hadsten

Ølsted Kirke, Frederiksværk

Ølsted Kirke, Hedensted

Ølsted Kirke, Århus Nordre

Ølstrup Kirke, Ringkøbing

Ølstykke Kirke, Frederikssund

Ønslev Kirke, Falster Vestre

Ørby Kirke (Tranebjerg), Århus Dom-Samsø-Tunø

Ørbæk Kirke, Nyborg

Ørding Kirke, Morsø

Ørnhøj Kirke, Skjern

Ørre Kirke, Herning

Ørridslev Kirke, Horsens

Ørslev Kirke, Kalundborg

Ørslev Kirke, Middelfart

Ørslev Kirke, Ringsted-Sorø

Ørslev Kirke, Skælskør

Ørslev Kirke, Stege-Vordingborg

Ørslevkloster Kirke, Skive-Fjends

Ørsted Kirke, Assens

Ørsted Kirke, Køge

Ørsted Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Ørting Kirke, Skanderborg

Ørum Kirke, Bjerringbro-Hvorslev-Tjele

Ørum Kirke, Frijsenborg

Ørum Kirke, Hedensted

Ørum Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Ørum Kirke, Skive-Fjends

Ørum Kirke, Sydthy

Ørum Kirke, Sæby

Øsby Kirke, Haderslev Dom

Øse Kirke, Skads

Øsløs Kirke, Thisted

Østbirk Kirke, Horsens

Øster Alling Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Øster Assels Kirke, Morsø

Øster Bjerregrav Kirke, Hobro-Purhus

Øster Brønderslev Kirke, Brønderslev

Øster Egede Kirke, Tryggevælde

Øster Egesborg Kirke, Stege-Vordingborg

Øster Hassing Kirke, Sæby

Øster Hjermitslev Kirke, Brønderslev

Øster Hornum Kirke, Støvring

Øster Hurup Kirke, Hadsund

Øster Hæsinge Kirke, Fåborg

Øster Jølby Kirke, Morsø

Øster Lindet Kirke, Tørninglen

Øster Løgum Kirke, Åbenrå

Øster Nykirke, Brande-Grene

Øster Skerninge Kirke, Svendborg

Øster Snede Kirke, Hedensted

Øster Starup Kirke, Vejle

Øster Svenstrup Kirke, Hanherred

Øster Tørslev Kirke, Mariager-Nørhald

Øster Ulslev Kirke, Lolland Østre

Øster Vandet Kirke, Thisted

Øster Velling Kirke, Frijsenborg

Øster Vrå Kirke, Sæby

Østerby Kirke (Hals), Frederikshavn

Østerby Kirke (Statsfængslet i Sønder Omme), Brande-Grene

Østerbølle Kirke, Sydvesthimmerlands

Østerild Kirke, Thisted

Østerlars Rundkirke, Bornholm Østre

Østermarie Kirke, Bornholm Østre

Østervangskirken, Glostrup

Østofte Kirke, Maribo

Østrup Kirke, Bogense

Øxendrup Kirke, Nyborg

Aa Kirke, Bornholm Østre

Åby Kirke, Aalborg Nordre

Åbyhøj Kirke, Århus Vestre

Ådum Kirke, Skjern

Ågerup Kirke, Roskilde Dom

Ågerup Kirke, Holbæk

Ågård Frimenighedskirke, Vejle

Ål Kirke, Varde

Ålbæk Kirke (Råbjerg), Hjørrindg

Åle Kirke, Hedensted

Ålestrup Kirke, Sydvesthimmerlands

Ålholm Kirke, Valby-Vanløse

Ålsø Kirke, Grenå-Nørre Djurs

Ålum Kirke, Hobro-Purhus

Aarby Kirke, Kalundborg

Årestrup Kirke, Støvring

Århus Domkirke, Århus Dom-Samsø-Tunø

Årre Kirke, Skads

Års Kirke, Vesthimmerlands

Årslev Kirke, Ringe

Årslev Kirke, Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs

Aarup Kirke, Assens

Årø Kirke (Øsby), Haderslev Dom

Åsted Kirke, Frederikshavn

Åsted Kirke, Salling

Åstrup Kirke, Fåborg

Åstrup Kirke, Haderslev Dom

Åstrup Kirke, Malt

Aastrup Kirke, Falster Østre

Åsum Kirke, Hjallese

Side 2: Info
Side 3: Vejledning
Side 4: Links