Side 2: Gratis Film
Side 3: Danske Film
Side 4: Links

Pornofilm
Side 2: Gratis Film
Side 3: Danske Film
Side 4: Links

Pornofilm

Pornofilm

Pornofilm Side 1


Pornofilm er et emne, der har interesseret mange mennesker gennem tiden. Det ses også på internettet, hvor der søges på pornofilm igen og igen. Heldigvis er der mange sider, der handler om netop pornofilm, så det er nemt at finde de oplysninger, man har brug for. Søger man efter noget mere specielt omkring pornofilm kan det være lidt mere vanskeligt at finde noget brugbart.
Man skal bruge mere end et søgeord f.eks. pornofilm historie eller pornofilm beskrivelse. Man kan også søge efter pornofilm blandt internettets billedet og der findes næsten helt sikkert mindst et billede af netop pornofilm. Midt på denne side har vi samlet en række links som måske kan bruges i forbindelse med søgningen på pornofilm.
Du kan også prøve at søge på et andet ord end pornofilm men et ord, der minder om eller har samme betydning som pornofilm. Ofte findes løsningen ved at vælge et andet søgeord eller ved at bruge to eller tre søgeord i samme søgning. Hvis du stadig ikke kan finde noget brugbart om pornofilm, så prøv en søgning på Bibliotek.dk, der er en database over alle bøger på danske biblioteker. Hvis der heller ikke findes noget om pornofilm der, så har du søgt efter noget yderst usædvanligt :-)

Porno film har som alle andre kunstarter udviklet sit eget særkende, sit eget sprog. porno film kan skabe nogle oplevelser, som ingen andre sprog kan. Det kan være svært at forklare filmsprogets særkende i tale eller på skrift, men når vi sidder i biografens mørke, er vi ikke i tvivl.
Filmen er det -virkeliges- kunstart. Det betyder ikke, at porno film nødvendigvis formidler virkeligheden bedre end andre medier, men at den har en fantastisk evne til at bilde os ind, at den gør det. Når vi involverer os i en porno film, er vi tæt på en følelse af at se -virkelige- dramaer udspille sig for øjnene af os. Vi er ikke blot tilskuere, vi gennemlever med personerne på lærredet de store følelser, og når rulleteksterne toner frem, og lyset blænder op, tager det tid at vende tilbage til den virkelige verden.
Filmsproget
Vi taler oftest om handlingen og personerne og glemmer ofte, at hvert eneste lille element - indstilling, kamerabevægelse, klip, lyd osv. - er nøje overvejet og tilrettelagt, så vi får en ganske særlig oplevelse i biografen. Arbejdet med de filmiske virkemidler handler om at skabe en bevidsthed om disse ting og give eleverne begreber og sprog til at håndtere det.
Når man skal analysere en porno film, er det vigtigt at kende de ord og begreber, man bruger i filmverdenen. Man må have et sprog for alle de små detaljer, der tilsammen udgør filmoplevelsen, ellers er man kun i stand til at konstatere, om en porno filmer god eller dårlig. For at kunne gå i dybden og sige, hvad der gør en porno filmspændende, og hvorfor netop den scene fungerer, må vi kende filmsproget. Det kræver tid at lære, men når man begynder at studere filmsproget, vil man hurtigt opdage, at man får meget mere ud af at se film. Man bliver opmærksom på mange flere detaljer og kan virkelig nyde, når en porno filmer mesterligt skruet sammen.
Visuel og konkret
Filmen er en visuel udtryksform. Vi kan se, hvad der sker. Til gengæld har porno film ikke samme mulighed som romanen for at forklare tanker og indre følelser. Handlingen må være konkret. Det er selvfølgelig ikke nok, at personerne i et jalousidrama går rundt med store indre kvaler, hvis instruktøren ikke formår at visualisere deres følelser. Den indre historie skal komme til udtryk i den ydre.
Billedkomposition
Filminstruktøren og fotografen vælger billedkompositionen ud fra handlingen, de konkrete motiver, antallet af personer etc. Men de gør sig også mange overvejelser over, hvordan billedperspektivet og selve billedbeskæringen kan bidrage til at skabe en bestemt stemning i scenen. Bruger man mange oversigts- og totalbilleder vil man normalt skabe en rolig stemning og give seeren overblik over begivenhederne. Omvendt giver mange nærbilleder en intens og ofte hektisk stemning. I en scene, der starter roligt, men ender i et skænderi, vil man typisk bruge mange oversigts- og totalbilleder i den første rolige fase, og efterhånden som begivenhederne tager fart, vil man bruge flere og flere halvtotaler og nærbilleder.
Klipning
Klipning er sammenbindingen af filmens indstillinger (-billeder-). Navnet stammer fra den traditionelle måde at redigere en porno filmpå, hvor man bogstavelig talt klipper filmens celluloid-strimler fra hinanden og splejser dem sammen igen med tape. I dag redigeres de fleste porno filmelektronisk, men man har bibeholdt udtrykket -at klippe- en film. Et rent klip er skiftet fra en indstilling til en anden, men man kan også på porno filmlave andre overgange mellem to indstillinger, f.eks. ved en overblænding.
Klippet er et af filmens allervigtigste virkemidler. Via klippet kan porno film springe i tid og sted, den kan springe mellem to parallelle handlinger eller mellem samtidige begivenheder, og den kan udstrække en handling i tid. Mulighederne er utallige. Det er ikke mindst i kraft af klipningen, at vi som publikum bliver suget ind i filmens handling.
I det klassiske filmsprog har man lagt stor vægt at klippene var så usynlige som muligt, så man ikke bemærkede, at de overhovedet var der. Det er selvfølgelig vigtigt for at en scene opleves sammenhængende, at man ikke tænker over det, hver gang der klippes til en ny indstilling. Det handler om -continuity- - om at få porno film til at glide i et sammenhængende handlingsforløb. Men ikke mindst i de senere år har også denne side af filmsproget imidlertid gennemgået en udvikling, og i nyere porno filmser man ofte meget hårde og synlige klip, der f.eks. kan være med til at understøtte en bestemt udvikling i handlingen. En urolig og utryg stemning i en scene kan underbygges af mange hårde klip, der understreger en disharmoni.
Klipperytmen er en betegnelse for, hvor langt der er mellem klippene i en scene eller udsnit af en scene. En langsom klipperytme, hvor der er langt mellem klippene giver os en rolig filmoplevelse, mens en hurtig klipperytme er med til at skabe en hektisk stemning. Man kan alene ved at ændre klipperytmen i løbet af en scene også ændre på vores oplevelse af stemningen.
Lyd
Film bliver betegnet som et visuelt medie, men burde snarere hedde et -audiovisuelt medie-. For lyden er i høj grad med til at styre vores oplevelse af porno film og spiller en betydelig rolle i forførelsen af tilskueren. Filmlyden - inklusive underlægningsmusikken - slipper ofte forbi tilskuerens analytiske bevidsthed og påvirker på et ubevidst, følelsesmæssigt plan. Det gør lyden til et meget effektivt manipulationsmiddel.
Man kan skelne mellem reallyde: lyd, der hører naturligt med til billedet (f.eks. replikker og baggrundslyde) og effektlyde: lyd, der ikke stammer fra billedet, men ved sin tilstedeværelse tillægger billedet en særlig betydning (f.eks. underlægningsmusik). Især underlægningsmusikken kan gøre en situation dramatisk og kan varieres, så den f.eks. følger personernes sindstilstand - melankolsk, skræmt, henrykt etc.
Rekvisitter
Film benytter sig ofte af meget tydelige og visuelt markante tegn - og ofte er det meget håndgribelige ting eller rekvisitter, der kommer til at spille en nøglerolle. Det gør det nemmere helt konkret for tilskueren at følge med i handlingen. Man kan indimellem nærmest tale om, at rekvisitten kommer til at spille en selvstændig -rolle- i filmen, fordi en betydelig del af historien handler om personernes forhold til denne genstand.
I Festen er den afdøde søsters afskedsbrev en afgørende rekvisit, fordi det er beviset for, at Christian taler sandt, når han siger, at faderen udnyttede dem seksuelt som børn. Selv om det er de helt store følelser, der er på spil formår porno film at formidle dette via en helt konkret materiel genstand - et afskedsbrev.
Steder
Intet er tilfældigt på porno film, og det gælder også de omgivelser, en scene udspiller sig i. Eftersom porno film er et visuelt medie spiller stedet en stor rolle. En nøgen hospitalsgang, en mørk gyde, en solbeskinnet eng - stedet, lyset og stemningen har en vældig indvirkning på vores oplevelse af en scene. En instruktør vil ofte forsøge at styre vores oplevelse og associationer i en bestemt retning, f.eks. vil de fleste mennesker opleve, at klart definerede rum giver en følelse af overblik, mens labyrintiske steder - måske oven i købet med spejle eller mørke kroge - kan øge fornemmelse af forvirring.
Nydelsen ved at få fortalt en god historie kan blive suppleret med en æstetisk nydelse ved at se handlingen udspillet i smukke landskaber eller designerindrettede hjem. porno film kan få tilføjet en pirrende, eksotisk kvalitet ved at foregå i fortiden, fremtiden, eller i et land eller miljø, der er fremmed for tilskueren. Men der kan også ligge en kvalitet i, at porno film foregår et sted, der er kendt af tilskueren og dermed vækker genkendelsens glæde.
Andre vigtige filmbegreber
Billede: Når man taler om enkeltbilleder på filmstrimlen bruges ofte det engelske udtryk en frame. Der passerer 24 billeder i sekundet hen over lærredet.
Indstilling: Billeder optaget i kontinuerlig rækkefølge - dvs. uden stop af kameraet.
Scene: En scene består af en række af indstillinger, der er klippet sammen til et handlingsforløb, der foregår det samme sted og ikke springer i tid.
Sekvens: En sekvens består af flere scener, der tilsammen danner et afsnit i filmens handling. I en sekvens kan handling godt foregå over længere tid og vidt forskellige steder.
Kamerabevægelser
Panorering: Betegnelsen for en kamerabevægelse, hvor kameraet drejer vandret om sin egen akse. Dermed får billedudsnittet en sidebevægelse.
Tilt: Kameraet drejer ligeledes om sin egen akse, men lodret. Billedudsnittet bevæger sig opad eller nedad.
Zoom: En bevægelse i kameraets optik. Tilskueren oplever det, som om man nærmer sig eller bevæger sig bort fra billedets motiv.
Kørsel: Kameraet anbringes på en vogn og flyttes fysisk gennem et rum. Vognen, man kører kameraet på, kaldes en dolly - og en dolly bruges også som betegnelse for en kamerakørsel.
Håndholdt kamera: Kamerabevægelserne ovenfor har som udgangspunkt, at kameraet er fast monteret, typisk på et stativ. Når man bruger håndholdt kamera, har man langt større frihed til at bevæge kameraet på alle mulige måder og kombinere de forskellige bevægelser.
Billedbeskæring
Supertotal (oversigtsbillede) viser, som navnet antyder, et større område, eksempelvis en vej eller en festsal. Oversigtsbilledet kaldes også establishing shot, fordi det traditionelt bliver brugt i starten af en scene for at etablere scenen og give tilskueren overblik over det rum, handlingen skal til at udspille sig i.
Totalbillede viser mennesker tættere på, men stadig i fuld figur.
Halvtotal går et skridt tættere på og viser eksempelvis en person fra livet og op.
Nærbillede - her fylder ansigtet det meste af billedrammen. Den lille bæven i mundvigen eller antydningen af en flakken i blikket fremstår meget tydeligt.
Ultranærbillede går helt tæt på en lille detalje.
Synsvinkel
Når vi taler om synsvinklen, handler det om, hvor kameraet er placeret i forhold til motivet. Eftersom kameraet fungerer som tilskuerens øjne, har synsvinklen stor betydning for den måde, vi oplever porno film på.
Frøperspektiv: Kameraet er placeret lavt, og vi som tilskuere kigger opad på motivet.
Normalperspektiv: Kameraet er placeret i højde med personerne og begivenhederne, og vi oplever at kigge lige på dem, vi er i øjenhøjde med dem.
Fugleperspektiv. Kameraet er placeret højt, og vi som tilskuere kigger ned på motivet.
Objektivt kamera: Kameraet fungerer som vores - tilskuerens - 'øje', der betragter filmens personer etc.
Subjektivt kamera: Kameraet viser, hvad en af filmens personer ser, dvs. vi ser gennem karakterens øjne. Det kan eksempelvis være at vores hovedperson vågner efter at være blevet slået ned og ser slørede skikkelser omkring sig.Side 2: Gratis Film
Side 3: Danske Film
Side 4: Links