Gratis tilbud 2. juli 2019
turisme og økonomi

Turisme og økonomi

Turisme kan gavne til et hvert lands økonomi. Alt efter antallet af turister kan det hjælpe virksomhederne i landet med at holde økonomien oppe. I denne artikel har vi fokus på turismen i Danmark, for 2017.

Som sagt kan turisme være nøglen til økonomisk vækst samt øget efterspørgsel for arbejdskraft. I alt fik udenlandske og danske turister omsat for cirka 128 mia. kr. – det samlede turistforbrug.

Forbruget fordelte sig på ca 55 mia. kr. fra udenlandske turister, og hele 73 mia. fra danske turister. Det vil sige at de turister der lægger flest kr. i danske hoteller, seværdigheder og restauranter er – de danske.

De udenlandske turister bidrag til den danske eksport udgjorde 4,6% af den samlede danske eksport i 2017.

Turisme rekord for Danmark

Der blev foretaget cirka 53,9 millioner overnatninger på danske hoteller, vandrehjem mv., og det er en stigning på 3 % sammenlignet med året før, 2017. Dette viser sig at være endnu en turisme rekord for Danmark.

Det er helt klart udenlandske turister der fylder mest i det storbyerne, mens de danske turister i udgør flertallet i de mindre byer og langs kysterne.

De 128 mia. kroner turisterne fik brugt spreder sig over mange sektorer som både hotellerne, museerne, restauranterne, isboderne, mv. Omsætningen er steget gennem årene og skabte 25.000 nye arbejdspladser i 2017, når samtlige afledte effekter medregnes

Indkomsten fra turismen

Det er naturligvis i rejsesæsonerne at turisterne strømmer til Danmark, derfor er det også ønsket, at turisterne kunne komme forbi uden for sæsonerne, hvilket kan være med til at øge indkomsten fra turismen. Her er det især de tyske turister der besøger Danmark nogenlunde stabilt året rundt.

Fordelen ved at rejse uden for sæson er der mange af, eksempelvis, mindre flyforsinkelse, flere pladser og billigere hotelværelser, færre turister betyder også mere plads til dig som turist.

Hvordan ser turismen ud for Danmark og resten af Norden?

Ser vi på tværs af Norden, her Danmark, Sverige, Norge og Finland er langt størstedelen af de udenlandske turisters overnatning på dansk jord, med 45 % for 2018, med 27,6 mio. overnatninger. På en andenplads finder vi Sverige med under 10 millioner færre overnatninger på 17,3 mio. Herefter er det Norge med 10,1 mio. Og Finland med 6,8 millioner overnatninger.  Den danske markedsandel har ligget stabil siden år 2008, det vil sige i 10 år.

Ser vi på væksten af det nordeuropæiske* marked er Danmark, med en stigning på 30% de sidste 10 år, overgået af Holland, Tyskland, Sverige og Irland. Det tyder på at interessen for det nordeuropæiske er stigende i blandt udenlandske turister, og det vil glæde danske virksomhedsejere der er mest berørte af turismen.

En lidt atypisk branche der specielt kan glæde sig ved en stigende turisme til Danmark er de virksomheder der befinder sig inden for flyforsinkelse kompensation industrien. Disse sørger for at du som passager, der har været udsat for en flyforsinkelse eller aflysning får kompensation for din sag.

Kilde: VisitDenmark – Turisme Rapport

1 thought on “Turisme og økonomi

Comments are closed.