Gratis tilbud 12. marts 2018
3 vvs tilbud på bad og toilet

WC og VVS

Det moderne toilet begyndte med vandklosettet, (engelsk: watercloset, forkortet til wc – vvs), som vakte stor opmærksomhed i slutningen af sidste århundrede. Det blev præsenteret som et alternativ til lokummet i gården. De gamle toiletter med en stor jerncisterne hængende højt oppe på væggen skyllede – og skyller stadig i mange ældre huse – med 16 liter vand. Med den voksende miljøbevidsthed og de stigende priser på drikkevand er toilettet de seneste år blevet udviklet i retning af mindre vandforbrug.

De moderne vvs toiletter er med lav cisterne og udført i porcelæn. Fra omkring 1975 skyller de typisk med kun ca. 9 liter. Senere er 6  liter skyl blevet det normale, og de nyeste har desuden en miljøknap. Det gør det muligt at vælge mellem et stort skyl på 6 liter og et lille på kun 3 liter. Denne valgmulighed betyder, at en almindelig familie kan spare ca. 36.000 liter drikkevand om året. Det gøres nemt ved at udskifte et toilet med 9 liters skyl til det nyeste med 6-3 liters skyl. Med de gældende vandpriser tjener en sådan investering sig selv ind på ca. 3 år.

Hvis vandet løber

Et rindende toilet kan være den største skurk med hensyn til vandforbrug. Det kan spilde op til 200.000 liter vand om året, hvis det løber, så man kan se bevægelser i overfladen. Man kan vurdere skadens årsag ved at  løfte låget over vvs cisternen væk. Det gøres efter at man har lukket for vandet på stophanen bag ved cisternen. Med lidt fingerfærdighed kan man løfte den stang op, der holder klokken i bunden af cisternen.

Hvis den pakning, der tætner efter færdigt udløb, er gammel, mør og revnet, vil den ikke lukke effektivt af for vandet. Der kan også  blot ligge nogle partikler i cisternens bund, der forhindrer pakningen i at slutte tæt. Rens med en almindelig børste. Nye pakninger kan købes i vvs-forretningerne, hvis man ikke foretrækker at standse vandspildet ved at ringe efter fagkyndig bistand. Er toilettet gammelt, dvs. mere end 25 år, vil det som nævnt ovenfor være en god investering at købe et nyt.

Pas på med murstenen

Man skal være kritisk over for de mange utraditionelle vandspareråd. Specielt er der grund til at advare mod ideen med at lægge en mursten i wc-cisternen, således at der ikke bliver brugt så meget vand til skyllet. Dels er toilettets skyllemekanisme konstrueret og justeret til en given mængde vand pr. skyl, således at man opnår den nødvendige hygiejne. Dels er afløbssystemet dimensioneret til en vis mængde vand i skyllet. Hvis man ændrer på det, kan man risikere, at der bliver forstoppelser i afløbet, fordi der ikke kommer vand nok til at skylle ordentligt ud.

Toilettet er stoppet

Hvis toilettet ikke vil skylle ordentligt ud – vandet forsvinder kun langsomt – så kan man forsøge at stikke en haveslange ned gennem vandlåsen og spule den. Hjælper det ikke, kan man købe en såkaldt split hos  isenkræmmeren. En split er et langt, 5-7 mm bredt, bøjeligt bånd af rustfrit stål. Det kan skydes ned gennem vandlåsen og skubbe evt. blokeringer ned og ud. I meget seje tilfælde kan det blive nødvendigt at finde den udvendige vvs samlebrønd i kloaksystemet og spule den ren med en hård stråle fra haveslangen. Man kan som regel se det papir, m.m. der blokerer afløbet.  Hvis disse operationer ikke hjælper, må man rekvirere sagkyndig assistance fra vvs- eller kloakmester.

Få 3 gratis vvs tilbud

Få gratis 3 billige tilbud på vvs-arbejde fra kvalitetssikrede vvs-firmaer på Fyn. Har du en blikkenslager opgave, som kræver en professionel fagmand, så sørg altid for at få mere end et tilbud på opgaven. Det anbefaler vi, fordi de forskellige vvs- firmaer på Fyn kan have meget forskellige priser på installationsopgaver. F.ex. foretager en ventilationsmontør også målinger og analyser af klimaforhold. Få også 3 gartnertilbud så du kan få ordnet din triste have.

Bestil 3 super vvs tilbud på Fyn

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*