Gratis tilbud 13. december 2017
flyttebil flyttetilbud transport

Bilens rolle i dansk transport

Godt tres år efter, at de første danske transport lastbiler rullede af sted med nogle kasser fisk ad hullede veje til Hamburg og Berlin. Da havde lastbilen overtaget transporten af næsten halvdelen af alt det gods, der sendtes fra Danmark til udlandet. Alene på de fyrre år fra 1948 til 1988 steg mængden af gods, der kørte ud af landet på bil, til det tresdobbelte. Det var bl.a. murermestre, der anskaffede sig en lastvogn.

Få 3 flytte tilbud på en god og billig flyttemand

Lastbilens rykvise gennembrud hænger sammen med tre faktorer. For det første betød den teknologiske udvikling, at lastbiler kunne bringe stadigt mere gods stadigt hurtigere og sikrere frem. For det andet ændrede den internationale handel sig.  Forholdsvis dyre forbrugsvarer, maskiner mv. kom til at udgøre en større og større del i forhold til tunge råvarer. Og for det tredje ændrede Danmarks udenrigshandel i nogen grad geografisk orientering, hvilket i visse perioder i sig selv fremmede biltransport. En fjerde faktor virkede til gengæld indimellem begrænsende: den internationale lovgivning med dens tilladelsesregler.

Lastbilen fik 3 transport gennembrud

Som skildret fik lastbilen tre gennembrud i dansk transport. Det første kom i tyverne og trediverne, lige så snart man havde lastbiler, der kunne køre flere hundrede kilometer om dagen, uge efter uge. Endnu på dette tidspunkt var lastbilerne ikke i stand til at flytte større mængder af gods. Men de kunne noget, intet andet transportmiddel var i stand til. De kunne få fisk og kød frem fra afsenderen i Danmark til modtageren i tyske byer på mindre end et døgn. Det var en direkte forudsætning for en transport af disse varer. Det var så stor en gevinst for kvaliteten af det, der nåede frem, at bilerne satte sig på disse transporter. Det var selvom de ikke kunne konkurrere med jernbanen på prisen. Den teknologiske videreudvikling af bilerne i løbet af trediverne forrykkede ikke billedet nævneværdigt.

Ferske levnedsmidler til Tyskland

Danske flyttemænd kørte fortsat kun ferske levnedsmidler til Tyskland og nogle få andre lande. Branchens muligheder var bestemt af denne specielle transports størrelse. Også lastbilens næste gennembrud var en følge af nye teknologiske muligheder. Første Verdenskrig havde nærmest skabt lastbilen, og Anden Verdenskrig betød en vældig videreudvikling. De nye lastbiler fra begyndelsen af halvtredserne kunne flytte langt mere gods end deres forgængere, og de var endnu mere pålidelige. Da de var kommet til at præge den danske bilpark, erobrede de i årene omkring 1960 betydelige markedsandele i den internationale danske godstransport. De overhalede hurtigt jernbanen som vigtigste landtransportmiddel i transporten.

Markedsandelen blev markant forøget

Det teknologiske gennembrud, var så stort, at man kunne forøge markedsandelen markant, selv om den totale flyttetransport blev langt større. Det kunne bilerne derimod ikke fra først i tresserne til først i halvfjerdserne, hvor både verdens og Danmarks økonomi kørte i højeste gear. Lastbilen kunne fastholde en konstant andel af et voldsomt ekspanderende marked, men heller ikke mere. Den var i denne periode hæmmet af to forhold. Store dele af den danske transport gik til lande, hvor bilen ikke havde en chance, og det beskedne antal tilladelser til kørsel i det sydlige udland gav ikke plads til at udnytte alle mulighederne.

Få 3 flytte tilbud på en god og billig flyttemand

2 thoughts on “Bilens rolle i dansk transport

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*