Gratis tilbud 19. november 2017
murer mursten murertilbud

Spar 25% på en professionel murer

En lokal murer kan tage sig af pudsning og andet murerarbejde i 6400 Sønderborg. Betal ikke ekstra for en 1. klasses fagmand i 6400 Sønderborg – Benyt os i stedet. Bestil overlegne tilbud fra murermestre på at klare restaureringsarbejde i 6400 Sønderborg.

Få 3 kvalitets tilbud på murer arbejde i Esbjerg og Sønderborg
Find en specialist, som kan tage sig af renoveringsarbejde i løbet af et par dage. Det er enkelt at sammenligne firmaer online og sikre dig op til 14 procent i herlig rabat. Uanset hvor i Sønderborg kommune du bor, kan vi tilbyde 3 tilbud på din mureropgave for eksempel:

  • Adsbøl
  • Egernsund
  • Vester Sottrup
  • Skodsbøl

Murer Esbjerg? Få 3 gratis tilbud

Indsend murerformularen lige nu og få leveret 2-3 overskuelige tilbud fra certificerede murermestre. Styr uden om inkompetente firmaer – Brug vores godkendte murerservice i stedet. Fleksible murermestre yder hjælp overalt i Sønderborg f.eks.: Adsbøl, Egernsund, Vester Sottrup og Skodsbøl.

Men hvem er det så, at man skal vælge, som sin murer i Esbjerg? Man vil jo gerne have, at det bliver gjort ordentligt, og samtidig har mange af os en tendens til at tænke, at vi ikke vil have det gjort for hvilken som helst slags penge. Derfor er der også mange af os, der bliver lokket af sort arbejde eller anden billig arbejdskraft, hvilket sjældent betaler sig i længden.

Aflæsning

Man kan bruge en murmålstabel, hvis man skal finde ud af:

  1. Hvilken højde et vist antal skifter er, fx 15 skifter.
  2. Hvor mange skifter, der går på et murværk af en bestemt højde, fx 1,80 m.

Højdelægte

En højdelægte er en tilskåret lægte med indtegnede højdemål på. Højdemålene kan med fordel indtegnes på bagsiden af modullægten. Højdelægten bruges, når man opmurer hjørner, til at sikre sig en fuldstændig ensartet skiftegang. Inddelingen kan med fordel tegnes i AutoCAD eller på et hvidt stykke papir. Man tegner kun overkanten af hvert skifte, fordi stenene kan variere i tykkelsen.

Tolerancer i murer faget

Inden for murer faget er der regler for, hvilke unøjagtigheder der kan accepteres ved udførelse af forskellige former for murerarbejde. Disse regler kaldes tolerancer. På www.tolerancer.dk. kan man finde en onlineversion af håndbogsserien Hvor går grænsen? udgivet af Dansk Byggeri. Klikker man fx på Mur -> Murværk -> For- og bagmur, kan man i et skema se, hvilke unøjagtigheder der kan accepteres ved udførelse af for- og bagmur. Der findes flere lignende skemaer for fx skalmur, gesimser, skillevægge mv.

Sammensatte stolper og indvendig bæring

Ved indvendig bæring og stor stolpebredde kan man umiddelbart forbinde vægelementet til en fodrem, der er smallere end vægelementets bundrem. Fodremmens inderside bør flugte med letklinkerblokkenes inderside. Tykkelsen af kantisoleringen mellem betonplade og letklinkerblokke kan ikke være større end tykkelsen af lægtepåforingen på væggen.

Forbindelsen etableres ved at afslutte elementet forneden med en forbindelsesplanke, der stikker ned foran fodremmen. Fastgørelsen kan da ske med skruer gennem forbindelsesplanken. Pladebeklædning monteret på fabrik bør slutte i niveau med undersiden af væggens bundrem. Radontætningen sikres af en murer ved at lægge membranen ud på oversiden af fodremmen før vægelementet opstilles. Der indlægges et tætningsmateriale mellem radonspærren og vægelementets underside.

Ved strøgulv sker fastholdelsen af isoleringen ved soklen og klemningen af radonspærren mod betonpladen med et lukkestykke bestående af en lægte og en strimmel krydsfiner. Lægten gøres fast til betonpladen og krydsfineren fastgøres til vægelementets forbindelsesplanke. Fastgørelsen til betonpladen må ske af en murer ved lægtens inderside for at sikre en afstand til betonkanten, der sikrer mod afskalning. Ved ydersiden er elementet monteret med en lægte på undersiden af elementet. Lægten danner underlag for afslutningen af den udvendige beklædning.

Hushjørner

Følgende krav er væsentlige ved samlinger mellem udvendige vægge ved hushjørner:

  • Lodret forankring
  • Tæthed mod radon
  • Lufttæthed

Få 3 kvalitets tilbud på murer arbejde i Esbjerg og Sønderborg

2 thoughts on “Spar 25% på en murer i både Esbjerg og Sønderborg

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*