Gratis tilbud 10. januar 2018
Gulvafslibning

Lærlinge

Gulvbranchens Arbejdsgiverforening, GAF, har siden 1920’erne været klar over, hvor vigtigt det er at uddanne lærlinge og have en godkendt faglig uddannelse. Når man ser på de mange discipliner en lærling i gulvbranchen skal kunne mestre, kan man undre sig over, hvor svært det har været at få godkendt lærlingeuddannelsen. Men trods talrige forsøg, lykkedes det først i 1990 at få uddannelsen godkendt i en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet.  Allerede i 1923 tog man skridt til at højne det faglige niveau. Branchen afholdt i samarbejde med Teknologisk Institut de første kurser i form af foredrag med spørgetimer. Det første kursus drejede sig helt naturligt om linoleum, hvor der blev undervist i, hvordan linoleum bliver fremstillet, dets egenskaber og anvendelse og, hvordan det lægges på.

Fokus på faglig oplæring

Fagets faglige indhold kommer i stigende grad i fokus. Læretiden bliver tre år, og man satser  på at få godkendt mesterlæren inden for linoleumsfaget. Det fremgår da også af svendebrevene fra dengang, at  lærlingen testes netop i disse faglige områder ved svendeprøven. I 1930´erne udarbejdes der omfattende regelsæt for, hvordan svendeprøverne skal aflægges, og der vedtages retningslinjer for skuemestrenes bedømmelse af arbejder.  Tankerne om en godkendt lærlingeuddannelse tager mere og mere form.

Ansøgning til Socialministeriet

I sommeren 1940 indsendte GAF en ansøgning til Socialministeriet om godkendelse af en lærlingeuddannelse. På 12 tæt maskinskrevne sider redegør man for, hvordan en lærling bliver oplært, og man fortæller udførligt om de mange forskellige discipliner, som lærlingen skulle kunne mestre for at få et svendebrev. Det oplyses, at lærlingen arbejder med afskæring af linoleum og lærer de forskellige materialer at kende. Man gennemgår minutiøst de forskellige opgaver, som stiger i sværhedsgrad gennem hele læretiden. De første opgaver drejer sig blandt andet om at rense gulve, banke betonkanter af og rense op i fuger og hjørner. Senere kommer limning, spartling og opbygning af underlag. Sidst i forløbet læres selve pålægningen af linoleum på stadig vanskeligere gulve lige fra almindelige gulve i boliger og på værksteder til hospitaler og på trapper. Men Socialministeriet gav afslag.

GAF går nye veje

Der skulle gå 25 år, før GAF på ny forsøgte at få en anerkendelse af fagets lærlingeuddannelse, denne gang i en ansøgning til Undervisningsministeriet, men med endnu  et afslag til følge. I 1964 tages der nye skridt mod en mere formaliseret uddannelse af gulvlæggere. Det sker i samarbejde med Teknologisk Institut, som gennemførte kurser i montering og svejsning af vinyl for gulvlæggere. I 1970 etableres kurser på Skive Tekniske skole. I 1972 ændres lærlingeuddannelsen til en praktikantuddannelse på grundlag af Arbejdsministeriets lov om efteruddannelse af ufaglærte, og hermed banes vejen til dagens  godkendte lærlingeuddannelse. Fra 1974 gennemføres gulvlæggeruddannelsen som en  mesterlære med skoleophold på AMU-skolen i Viborg. I forbindelse med uddannelsesreformen i 1990 etableres Træfagenes Byggeuddannelse med to specialer: gulvlægger og tømrer. Hermed er gulvlæggeruddannelsen etableret som en  erhvervsuddannelse under Undervisningsministeriet.

Få 3 tilbud på gulvafslibning

Søger du en gulvsliber i Svendborg? Få 3 tilbud på en kompetent gulvsliber i Svendborg. Det er 100% gratis og uforpligtende. Indsend din gulvafslibningsopgave.

Hvilket gulvafslibningsfirma skal man vælge?

Hvis du har en gulvsliberopgave i Kolding, du ønskes udført af et kompetent og billigt gulvafslibningsfirma, så finder vi gerne 3 billige tilbud til dig. Det eneste du behøver at gøre er, at udfylde skemaet online på kun tre minutter og indsendte det til os.

Når vi har modtaget din opgave, matcher vi den med de godkendte gulvslibere i Kolding, vi samarbejder med. Tre certificerede gulvslibere får lov at byde på din opgave og modtager på den baggrund din kontaktoplysninger. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og de pågældende gulvslibere.

Gulvafslibningsguide.dk skal hverken have gebyr eller kommision af din opgave – det er 100 procent gratis for dig at bruge vores onlineservice. Opret din Kolding gulvsliberopgave nu og få 3 superskarpe tilbud!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*